Oznake kvaliteta

Oznake kvaliteta (Quality Label)

Oznaka kvaliteta je priznanje učesnicima eTwinning portala i školama za izuzetan nivo učestvovanja na eTwinning portalu. Za učenike ona može biti podsticaj i nagrada za uloženi trud a za škole – javno priznanje za kvalitet rada i otvorenost ka saradnji na evropskom nivou. Oznake kvaliteta mogu biti nacionalne ili evropske. Nagrađeni projekti i učesnici dobijaju elektronski sertifikat kao potvrdu kvaliteta.

NACIONALNA OZNAKA KVALITETA (National Quality Label – NQL) i EVROPSKA OZNAKA KVALITETA (European Quality Label – EQL)

EVROPSKE eTWINNING NAGRADE

eTWINNING OZNAKA ZA ŠKOLE

NAGRAĐENI PROJEKTI