Registracija i validacija

Na početnoj strani portala nalazi se polje „Registracija“, a klikom na njega otvara se tabela u koju nastavnik ili vaspitač upisuje svoje osnovne podatke. Kada je predregistracija završena, na imejl adresu stiže poruka koja u sebi sadrži link na koji je potrebno kliknuti kako bi se registracija završila i kako bi novoregistrovani član portala definisao korisničko ime i lozinku za pristup svom eTwinning nalogu.

Postupak za validaciju registracije zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama

U cilju osiguranja bezbednosti svih korisnika portala, nakon obavljene registracije na internet eTwinning portalu, neophodno je da zaposleni u školi/predškolskoj ustanovi, u roku od tri radna dana od registracije, pošalje potvrdu o svom zaposlenju/angažovanju u školi/predškolskoj ustanovi, na adresu Fondacije Tempus ili na imejl adresu: etwinning@tempus.ac.rs.  Potrebno je da potvrda ima potpis direktora i pečat škole/predškolske ustanove i da bude u jednoj od dve ponuđene forme koja može da se preuzme u nastavku.

Potvrda o aktivnom radnom odnosu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi
Potvrda o angažovanju vaspitno-obrazovnoj ustanovi

Ako učesnik koji se registruje na portal ne pošalje potvrdu iz koje se vidi da je zaposlen/a u vaspitno-obrazovnoj ustanovi, njegov/njen eTwinning nalog neće biti validiran dok se potvrda ne dostavi.

Ukoliko zaposleni u školi/predškolskoj ustanovi nije u mogućnosti da pošalje potvrdu u definisanom roku, potrebno je da kontaktira Nacionalni tim za podršku u roku od tri radna dana od registracije na eTwinning portalu.