Europass

У оквиру Фондације Темпус од 2017. године почео је са радом национални Europass центар као део европске мреже националних центара. Europass центар је прва контакт тачка за све особе, организације или установе из Србије заинтересоване за употребу Europass докумената.

Шта је Europass?

Europass је скуп докумената који омогућавају боље представљање квалификација, знања, вештина и искустава појединаца.

Информације које Europass документи пружају о појединцима и установама су јасне и упоредиве, те помажу послодавцима и институцијама формалног и неформалног образовања да разумеју каквим знањима и вештинама владају кандидати за одређени програм или позицију. Примена докумената у Europass формату може допринети већој мобилности ученика, студената и запослених унутар европског простора у сврху образовања и рада.

Документи које попуњавају појединци

  • Europass CV – образац биографије помоћу ког се јасно и прегледно могу представити личне квалификације, знања, вештине и искуства
  • Језички пасош – алат за самопроцену и представљање језичких вештина

Документи које издају установе формалног и неформалног образовања

  • Europass мобилност – документ који сведочи о знању, вештинама и искуствима стеченим током мобилности у другој држави
  • Додатак сведочанству – документ који описује квалификације, знања и вештине стечене стручним образовањем
  • Додатак дипломи – документ који описује квалификације, знања и вештине стечене високим образовањем

Више информација

Сазнајте више о Europass документима на званичној Europass интернет страници.

За информације и подршку у вези са Europass документима можете се обратити националном Europass центру путем е-поште europass@tempus.ac.rs