Eurydice

Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи. Мрежу чини 42 националне јединица са седиштем у 38 земаља које учествују у ЕУ програму Еразмус+ (земље чланице Европске уније, Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Лихтенштајн, Црна Гора, Македонија, Норвешка, Турска и Србија). Радом мреже координира Извршна агенција Европске комисије за спровођење програма Европске уније из области образовања, културе и медија.

Путем Eurydice мреже прикупљају се подаци о томе како су питања значајна за систем образовања регулисана у различитим земљама Европе. На основу прикупљених података, Мрежа издаје бројне публикације (тематски извештаји, серије кључних података и компаративне студије). Све објављене публикације доступне су на енглеском језику на сајту Eurydice мреже и на EU Bookshop, док публикације преведене на српски језик можете погледати ОВДЕ.

Осим публикација, преко Eurydice мреже можете приступити свеобухватним описима образовних система држава које су део мреже, и то одабиром прегледа државе или теме. Све информације су доступне на енглеском језику, а у појединим случајевима и на другим европским језицима. Опис образовног система Републике Србије је описан и на српском језику. 


Повезане вести

2020

Фондација Темпус и Eurydice мрежа су од 24. до 26. јуна 2020. године организовале онлајн  конференцију „Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника“. На конференцији је представљен национални контекст и политике које се односе на стручно усавршавање, као и актуелне студије мреже Eurydice на ову тему. Говорило се и о различитим облицима стручног усавршавања, како у оквиру образовног система у Србији, тако и у оквиру међународних мрежа и пројеката.

Конференцији је присуствовало око 200 наставника и стручних сарадника широм Србије, представника високошколских и других установа, као и представници Европске комисије који су током својих обраћања приказали прелиминарне резултате нове Eurydice студије Teachers in Europe 2019/20. 

Снимак конференције можете погледати на YouTube каналу Фондације Темпус.

2019

Фондација Темпус – Eurydice мрежа, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја организовала је конференцију “Дигиталне компетенције у иницијалном образовању наставника” 4. јула 2019. године у Београду.

Конференцији је присуствовало око 100 учесника са високошколских и других установа и организација у Србији. Учесници  из земље и иностранства су у пленарном делу говорили о променама начина на који подучавамо и учимо у дигиталној ери и о потреби интегрисања дигиталних компетенција у иницијално образовање наставника.

Представљена је и нова Eurydice публикација Дигитално образовање у школама у Европи која ће бити објављена на јесен.

Други део конференције био је посвећен раду у мањим групама, чији је фокус био на томе како мењати стандарде за иницијално образовање наставника, које компетенције треба да имају будући наставници, како интегрисати дигиталних компетенција у ППМ предмете и које компетенције треба да имају рецензенти који оцењују програме за образовање наставника.  Такође је било речи о томе да ли студенти треба да упознају током студија шта су МООС-ови, да ли треба да имају обавезни или изборни предмет-е за образовни софтвер.

Презентације можете видети у посебној вести.

2018

Фондација Темпус – Eurydice мрежа, у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, организовала је конференцију “Развој језичких компетенција код ученика основне школе” 3. јула 2018. године у Београду. Конференцији је присуствовало 175 наставника из градова широм Србије. Учесници из земље и иностранства су у пленарном делу говорили о разноврсним темама: настави писања у раном узрасту, интегрисаном учењу језика и нејезичких садржаја, коришћењу прилагођене белетристике и настави језика у великим групама. Представљена је и платформа EPALE, коју наставници могу да користе за размену материјала и идеја, дискусију и коментаре. Други део конференције био је посвећен практичном раду у мањим групама, чији је фокус био на унапређењу и подстицању усменог изражавања на енглеском, немачком, француском, руском и шпанском језику, као и на мотивисању ученика за активно учешће у настави.

Уводна обраћања и презентације учесника пленарног дела конференције можете пронаћи на YouTube каналу Фондације Темпус.

Фотографије са овог догађаја можете погледати на нашој Фејсбук страници.

2017

Фондација Темпус, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Eurydice мрежом, као и партнерима, Ужичким центром за права детета и Центром за интерактивну педагогију је организовала конференцију „Укљученост родитеља у рад школа и предшколских установа“, 12. маја 2017. године у Хотелу Метропол у Београду. Циљ конференције је био повећање свести свих интересних група о значају и могућностима укључивања родитеља у рад школа и предшколских установа зарад унапређења образовних политика и подизања квалитета образовања. Догађају је присуствовало преко две стотине представника свих циљних група који својим радом могу да допринесу бољој укључености родитеља у рад образовно-васпитних установа, пре свега представника Министарства и локалних самоуправа, наставника и директора школских и предшколских установа, представника родитељских удружења као и сами родитељи. Више информација о конференцији можете погледати у посебној вести.

2016

У петак, 01. јула 2016. године, одржана јe конференција “Методика наставе страних језика у основном и средњем образовању”, коју су организовали Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фондација Темпус и Eurydice мрежа. На конференцији је било речи о изазовима наставе страних језика, мотивацији ученика, као и о методици наставе страних језика. Учесници конференције су имали прилику да присуствују интерактивним паралелним сесијама, посвећеним методици наставе страних језика: енглески језик (основно образовање), енглески језик (средње образовање), француски језик, немачки језик, руски језик, мотивација ученика. Више информација о конференцији можете погледати у посебној вести.

2015

У децембру 2015. године одржана је конференција посвећена настави страних језика, ,,Образовне политике и организација наставе страних језика у средњем образовању”. На конференцији су, између осталог, представљени резултати Eurydice студије о националним тестовима страних језика у европским земљама. Више информација о конференцији можете погледати овде.

2014

Eurydice мрежа је први пут представљена домаћој стручној јавности у оквиру конференције ,,Праћење образовних политика засновано на подацима – од идеје до спровођења концепта” у децембру 2014. године. Више информација о конференцији можете погледати у посебној вести.

Последње модификовано: October 8, 2020Публикације: