HERE тим

here logo veci

HЕRE Стручни тим за реформу високог образовања (Higher Education Reform Experts Team) је, на иницијативу Европске комисије, формиран 2008. године. Рад Тима се финансира из средстава програма Еразмус+. Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије je именовало актуелни састав тимa, а чини га 12 стручњака из домена високог образовања:

 • Драган Лончар, председник тима, Универзитет у Београду, Економски факултет
 • Ана Ланговић Милићевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Синиша Ђурашевић, Универзитет у Београду, Биолошки Факултет
 • Ненад Зрнић, Универзитет у Београду, Машински факултет
 • Дејан Филиповић, Универзитет у Београду, Географски факултет
 • Марија Кузмановић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • Татјана Цветковски, Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије
 • Лидија Барјактаровић, Универзитет Сингидунум
 • Зоран Николић, саветник ректора, Универзитет у Нишу
 • Дејан Благојевић, Висока техничка школа струковних студија у Нишу
 • Младен Радишић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду
 • Вукашин Гроздић, докторанд

Стручни тим има задатак да:

 • разматра и прати спровођење Лисабонског и Болоњског процеса (који је Србија усвојила 2003. године) у оквиру реформи високог образовања;
 • сарађује са институцијама на свим нивоима образовања, као и са привредним и друштвеним организацијама, које нису у академском сектору;
 • организује обуке стручњака, у земљи и иностранству;
 • организује и похађа регионалне и тематске семинаре;
 • врши промотивне активности, са циљем подизања свести о значају и потребама за променама у високом образовању.

Активности Тима карактерише покретање различитих иницијатива, предлагање конкретних мера и акција, припрема анализа, извештаја и других материјала, као и промовисање постигнутих резултата у спровођењу Болоњског и Лисабонског процеса у области високог образовања у Србији.

Тим је активан како на националном тако и на међународном нивоу. Поред интерних састанака, који се одржавају сваког месеца, уз подршку Фондације Темпус, чланови тима су иницирали низ различитих активности у државним оквирима. Оне укључују :

 • израда предлога новог закона о високом образовању, који је реализован кроз рад четири радне групе, кoje je образовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 • представљање активности Academic Business Club Development, са циљем унапређења сарадње институција високог образовања и организацијама из пословног света;
 • одржавање специјалне сесије “Сертификовано знање” на конференцији BizIT, 4. новембра 2015. године.

Када су у питању активности на међународном плану, чланови тима су учествовали на укупно 6 међународних догађаја, који су организовали Извршна агенција у области образовања, културе и медија (EACEA) и Support and Promotion for Higher Education Reform Experts (SPHERE):

 • HERE Study Visit: Capacity building in doctoral education (Универзитет у Малмеу, Шведска, 31. мај – 1. јун 2016.)
 • HERE Seminar on Joint programmes and degrees: Strategy, management, implementation (Нови Сад, Србија, 17-18. март 2016.)
 • Innovating learning and teaching: the next phase of the Bologna Process (Тбилиси, Грузија, 3-4. децембар 2015.)
 • 10th European Quality Assurance Forum (EQAF) (Лондон, Уједињено Краљевство, 19-21. новембар 2015.)
 • HERE Seminar on ICT based learning, (Петра, Јордан, 26-27. октобар 2015.)

За више информација о раду и активностима Тима, можете се обратити на следеће адресе:

here@tempus.ac.rs или office@tempus.ac.rs. 

 

Последње модификовано: новембар 6, 2018Публикације: