HERE тим

here logo veci

HЕRE Стручни тим за реформу високог образовања (Higher Education Reform Experts Team) је, на иницијативу Европске комисије, формиран 2008. године, а престао је са радом крајем 2018. године пуноправним приступањем Републике Србије Eraзмус+ програму. 

Током свог рада стручни тим је имао задатак да:

 • разматра и прати спровођење Лисабонског и Болоњског процеса (који је Србија усвојила 2003. године) у оквиру реформи високог образовања;
 • сарађује са институцијама на свим нивоима образовања, као и са привредним и друштвеним организацијама, које нису у академском сектору;
 • организује обуке стручњака, у земљи и иностранству;
 • организује и похађа регионалне и тематске семинаре;
 • врши промотивне активности, са циљем подизања свести о значају и потребама за променама у високом образовању.

Активности Тима су биле окарактерисане покретањем различитих иницијатива, предлагањем конкретних мера и акција, припремом анализа, извештаја и других материјала, као и промовисањем постигнутих резултата у спровођењу Болоњског и Лисабонског процеса у области високог образовања у Србији.

Тим је био активан како на националном тако и на међународном нивоу. Поред интерних састанака, који су се одржавали сваког месеца, уз подршку Фондације Темпус, чланови тима су иницирали низ различитих активности у државним оквирима. Оне укључују :

 • израда предлога новог закона о високом образовању, који је реализован кроз рад четири радне групе, кoje je образовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 • представљање активности Academic Business Club Development, са циљем унапређења сарадње институција високог образовања и организацијама из пословног света;
 • одржавање специјалне сесије “Сертификовано знање” на конференцији BizIT, 4. новембра 2015. године.

Када су у питању активности на међународном плану, чланови тима су учествовали на укупно 6 међународних догађаја, који су организовали Извршна агенција у области образовања, културе и медија (EACEA) и Support and Promotion for Higher Education Reform Experts (SPHERE):

 • HERE Study Visit: Capacity building in doctoral education (Универзитет у Малмеу, Шведска, 31. мај – 1. јун 2016.)
 • HERE Seminar on Joint programmes and degrees: Strategy, management, implementation (Нови Сад, Србија, 17-18. март 2016.)
 • Innovating learning and teaching: the next phase of the Bologna Process (Тбилиси, Грузија, 3-4. децембар 2015.)
 • 10th European Quality Assurance Forum (EQAF) (Лондон, Уједињено Краљевство, 19-21. новембар 2015.)
 • HERE Seminar on ICT based learning, (Петра, Јордан, 26-27. октобар 2015.)

За више информација о раду и активностима Тима, можете се обратити на следеће адресе: office@tempus.ac.rs. 

 

Последње модификовано: April 17, 2019Публикације: