Evropski dokumenti

Strategije, konvencije, standardi i uputstva

„Evropa 2020“ (E 2020) je strateški dokument kojim se definiše pravac i načini pospešivanja razvoja Evropske unije i zemalja članica do 2020. godine. Strategija obuhvata razvoj ka pametnoj, održivoj i inkluzivnoj ekonomiji, kroz ostvarivanje visokog nivoa zaposlenosti, produktivnosti i socijalne kohezije i obrađuje pet ključnih oblasti zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, socijalnu inkluziju i klimatsko-energetske faktore. Tekst Strategije E 2020 dostupan je na engleskom i srpskom jeziku. Vodič kroz strategiju možete pogledati ovde.

„Obrazovanje i obuke 2020“ (ET 2020) je novi strateški dokument koji reguliše evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i obuke, a nadovezuje se na predhodni program „Obrazovanje i obuke 2010“. Ovaj dokument pruža zajedničke strateške ciljeve za zemlje članice, uključujući i set principa za ostvarivanje ovih ciljeva, kao i zajedničke radne metode sa prioritetnim oblastima za svaki period radnog ciklusa. Tekst ovog dokumenta dostupan je na engleskom jeziku.

Lisabonska konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija definiše način i postupak priznavanja visokoškolskih kvalifikacija i perioda studiranja na nivou Evrope. Tekst Konvencije dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.

Tekst dokumenta kojim se definišu Standardi i uputstva za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja dostupni su na engleskom jeziku.

Tekst dokumenta kojim se definiše Opšti okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja dostupan je na engleskom jeziku.

Tekst Preporuka Saveta Evropske Unije o ključnim kompetencijama za celoživotno učenje dostupan je na engleskom kao na srpskom jeziku (prevod je urađen u sklopu projekta RediS 2030).

Evropski okir kvalifikacija za celoživotno učenje

Razvoj nacionalnih okvira kvalifikacija u državama Evrope

Više o Evropskom okviru kvalifikacija možete pogledati ovde.

Tekst dokumenta kojim se definiše Jedinstveni okvir indikatora i smernica za praćenje napretka ka ostvarivanju Lisabonskih ciljeva u oblasti obrazovanja i obuka dostupan je na engleskom jeziku.

Tekst Uredbe o uspostavljanju Erazmus+ programa Evopske unije u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta dostupan je na engleskom jeziku.

Erazmus+ programski vodič dostupan je na engleskom jeziku.

Više o osiguranju kvaliteta u oblasti obrazovanja i obuka u evropskim okvirima možete pogledati ovde.

 

Izveštaji i preporuke

Monitoring izveštaj Direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije o implementaciji strateškog dokumenta koji reguliše evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i obuke (ET 2020) za 2018. godinu dostupan je na engleskom jeziku.

Prioriteti za unapređenje evropske saradnje u oblasti stručnog obrazovanja i usavršavanja za period 2011-2020 definisani od strane Saveta Evropske unije i predstavnika vlada država članica.

Razmatranje politike obrazovanja od strane Evropske komisije: Ulaganje u veštine – ključna strateška prednost za rast i socio-ekonomski razvoj

 

Istraživanja i studije

Međunarodno istraživanje nastave i učenja (TALIS 2013) – ključni nalazi za Srbijuključni nalazi za sve zemlje – sumiranocelokupni rezultati istraživanja.

Ključni nalazi Međunarodnog programa procene učeničkih postignuća za sve zemlje učesnice (PISA 2015)

Istraživanje o veštinama odraslih (PIAAC 2016) –Skills Matter

 

Korisni linkovi

Izvršna agencija Evropske komisije za sprovođenje programa Evropske unije iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA)

Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA)

Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju

Evropsko udruženje visokoškolskih ustanova

Evropsko udruženje univerziteta

Savet Evrope – obrazovanje (COE)

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj – obrazovanje (OECD)

Međunarodni program procene učeničkih postignuća (PISA)

PISA Srbija

Eurydice – Mreža za prodršku razvoju i informisanosti o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi

Opisi evropskih obrazovnih sistema (Eurydice)

Evropska mreža sa osiguranje kvaliteta u oblasti sturčnog obrazovanja i usavršavanja (EQAVET)

Program međunarodnog ocenjivanja kompetencija odraslih (PIAAC)

Međunarodna studija o nastavi i učenju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (TALIS)

Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi

Evropski centar za razvoj stručnog obrazovanja

Centar za istraživanje obrazovanja i doživotnog učenja

 

Važne mreže i inicijative na evropskom nivou

Euroguidance mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju

eTwinning mreža zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama

EPALE mreža za učenje i podučavanje odraslih

Europass platforma za uređivanje evropskih dokumenata za pojedince

Poslednje modifikovano: June 11, 2020Publikacije: