Од ЕВС до Европске иницијативе за солидарност

Picture1 

Европски волонтерски сервис (ЕВС) је започет 1996. године као пилот-акција, након чијег успеха је Европска комисија започела ”European Voluntary Service Community Action Programme“, који је био активан 1998 и 1999. године. ЕВС након тога постаје део програма ”ОМЛАДИНА” (2000-2006), затим једна од главних активности програма ”Млади у акцији” (2007-2013), као и програма Еразмус+ (2014-2020). ЕВС програм је омогућавао младима 17-30 година да волонтирају у државама Европе и света и нудио је финансијску подршку организацијама које организују слање и примање волонтера на међународном нивоу.

Током преко 20 година постојања више од 100.000 младих је учествовало у међународним волонтерским активностима кроз Европски волонтерски сервис (ЕВС) и Болонтерске пројекте, како је ЕВС преименован 2017. године, паралелно са рађањем Европске иницијативе за солидарност (European Solidarity Corps). Ова нова иницијатива ЕУ која је лансирана крајем 2016. године, а планирана да се спроводи у наредном циклсу ЕУ програма (2021-2027) независно или паралелно са Еразмус+ програмом, осмишљена је тако да између осталог у себе интегрише ЕВС, с тим да осим волонтерских активности младима нуди могућност и за радне активности у пројектима који промовишу солидарност.

Поводом двадесете годишњице програма, Европски волонтерски сервис је покренуо кампању „ЕВС20“. Ова кампања промовише отвореност ЕВС-а према свим младим људима, без обзира на њихове вештине или квалификације и истиче могућност стицања нових вештина и оснаживања младих са смањеним могућностима кроз волонтирање у иностранству.

Више информација нуде сајт ЕВС20, као и #EVS20.

Инфографик о ЕВС-у

Последње модификовано: October 31, 2018Публикације: