EVS 20 godina

Picture1Evropski volonterski servis slavi 20 godina!

Tokom poslednjih 20 godina više od 100.000 mladih je učestvovalo u međunarodnim volonterskim aktivnostima kroz Evropski volonterski servis (EVS).

EVS program omogućava mladima 17–30 godina da volontiraju u državama Evrope i sveta i nudi finansijsku podršku organizacijama koje organizuju slanje i primanje volontera na međunarodnom nivou.

EVS je započet 1996. godine kao pilot-akcija, nakon čijeg uspeha je Evropska komisija započela „European Voluntary Service Community Action Programme“, koji je bio aktivan 1998. i 1999. godine.

EVS nakon toga postaje deo programa „OMLADINA“ (2000–2006), zatim jedna od glavnih aktivnosti programa „Mladi u akciji“ (2007–2013), kao i programa Erazmus+ (2014–2020).

Povodom dvadesete godišnjice programa, Evropski volonterski servis je pokrenuo kampanju „EVS20“. Ova kampanja promoviše otvorenost EVS-a prema svim mladim ljudima, bez obzira na njihove veštine ili kvalifikacije, i ističe mogućnost sticanja novih veština i osnaživanja mladih sa smanjenim mogućnostima kroz volontiranje u inostranstvu.

Više informacija nude sajt EVS20, kao i #EVS20.

Infografik o EVS-u

Poslednje modifikovano: novembar 23, 2017Publikacije: