Od EVS do Evropske inicijative za solidarnost

Picture1 

Evropski volonterski servis (EVS) je započet 1996. godine kao pilot-akcija, nakon čijeg uspeha je Evropska komisija započela ”European Voluntary Service Community Action Programme“, koji je bio aktivan 1998 i 1999. godine. EVS nakon toga postaje deo programa ”OMLADINA” (2000-2006), zatim jedna od glavnih aktivnosti programa ”Mladi u akciji” (2007-2013), kao i programa Erazmus+ (2014-2020). EVS program je omogućavao mladima 17-30 godina da volontiraju u državama Evrope i sveta i nudio je finansijsku podršku organizacijama koje organizuju slanje i primanje volontera na međunarodnom nivou.

Tokom preko 20 godina postojanja više od 100.000 mladih je učestvovalo u međunarodnim volonterskim aktivnostima kroz Evropski volonterski servis (EVS) i Bolonterske projekte, kako je EVS preimenovan 2017. godine, paralelno sa rađanjem Evropske inicijative za solidarnost (European Solidarity Corps). Ova nova inicijativa EU koja je lansirana krajem 2016. godine, a planirana da se sprovodi u narednom ciklsu EU programa (2021-2027) nezavisno ili paralelno sa Erazmus+ programom, osmišljena je tako da između ostalog u sebe integriše EVS, s tim da osim volonterskih aktivnosti mladima nudi mogućnost i za radne aktivnosti u projektima koji promovišu solidarnost.

Povodom dvadesete godišnjice programa, Evropski volonterski servis je pokrenuo kampanju „EVS20“. Ova kampanja promoviše otvorenost EVS-a prema svim mladim ljudima, bez obzira na njihove veštine ili kvalifikacije i ističe mogućnost sticanja novih veština i osnaživanja mladih sa smanjenim mogućnostima kroz volontiranje u inostranstvu.

Više informacija nude sajt EVS20, kao i #EVS20.

Infografik o EVS-u

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: