Poziv za učesnike/ce Treninga za akreditaciju u okviru Evropskog Volonterskog Servisa

– Da li je tvoja organizacija, kancelarija za mlade ili institucija (org/KZM/inst) zainteresovana da se akredituje za Evropski volonterski servis (EVS) u okviru Erazmus+ programa EU?evs2

– Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da šalje mlade iz Srbije u Evropsku uniju na dugoročno volontiranje i usavršavanje?

– Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da prima mlade volontere iz EU koji bi pomagali u vašem radu sa mladima u Srbiji?

– Da li ti je potrebno više informacija o specifičnostima akreditacije za EVS, popunjavanja formulara za akreditaciju, implementaciji EVS projekta, ulozi mentora i supervizora itd.?

Ukoliko je odgovor na barem jedno od gore navedenih pitanja «DA», pozivamo te da se prijaviš na sledeći trening u organizaciji Kontakt tačke za Program Erazmus+: Mladi u akciji!

 

Grupa „Hajde da…“ kao zvanično imenovana kontakt tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO Resursnog centra za jugoistočnu Evropu i Erazmus+ programa, otvara poziv za učešće organizacija, kancelarije za mlade i institucije iz Srbije na petodnevnom treningu čiji je cilj podrška org/KZM/inst da se u budućnosti akredituju za učešće u Evropskom Volonterskom Servisu EU, da šalju mlade iz Srbije na EVS u 33 Programskih zemalja (28 zemalja EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska) i budu domaćini stranim volonterima u Srbiji.

Trening će se održati od 11-15. maja u Beogradu i biće mesto gde će se učesnici upoznati sa procedurom akreditacije za EVS (korak po korak), sa aplikacionim formularom za EVS akreditaciju, sa uslovima učešća u EVS-u, sa specifičnostima pojedinih vrsta EVS-a (individualni, grupni, kratkoročni, dugoročni) u kontekstu akreditacije itd.

Da biste se prijavili predstavnici org/KZM/inst iz Srbije treba da pošalje popunjen prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 30. april, 2015, do 14.00 časova.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga i na svim radionicama!

word_ikona

 

Prijavni formular za Trening za EVS akreditaciju – rok 30. april, 2015, do 14.00 časova.

Logoi_partnera2