Godišnja eTwinning konferencija “Unapređivanje nastave upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija”

Fondacija Tempus će 06. septembra 2018. godine u Beogradu organizovati godišnju eTwinning  konferenciju na temu “Unapređivanje nastave upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija”.

Cilj konferencije je da učesnike upozna sa načinima upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija u nastavi. Učesnici će imati priliku da saznaju kako da prilagode i koriste postojeće materijale, ali i kako da kreiraju sopstvene digitalne materijale koji bi doprineli interaktivnijoj nastavi, aktivno uključenim učenicima i podizanju digitalnih kompetencija nastavnika i učenika. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja Uticaj eTwinning-a na škole i predškolske ustanove u Srbiji, kao i dobitnici eTwinning priznanja (Nacionalnih oznaka kvaliteta i eTwinning oznaka za škole).

Za učešće na konferenciji, potrebno je popuniti registracioni formular najkasnije do 20. avgusta 2018. godine u 23.59 časova, nakon čega će učesnici dobiti informaciju o statusu prijave. Prilikom odabira učesnika, Fondacija Tempus će voditi računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti, kao i ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih škola i predškolskih ustanova.

Učesnicima koji iz drugih mesta dolaze u Beograd na konferenciju, biće nadoknađeni putni troškovi u visini povratne autobuske karte.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti na etwinning@tempus.ac.rs.