Grupa za finansije

Savetnik za finansijske poslove

Opis poslova:

• praćenje propisa iz oblasti finansija, instrukcija i vodiča Evropske komisije o sprovođenju programa;
• vođenje finansijskih poslova za potrebe Fondacije u skladu sa raspodelom posla koju definiše koordinator grupe;
• odgovara za realizaciju poslova iz svog delokruga, u skladu sa Zakonom i internim aktima Fondacije;
• knjiženje ugovora u skladu sa odlukom koordinatora grupe;
• finansijsko praćenje projekata koje Fondacija finansira, kroz ceo ciklus projekta, njihova finansijska evaluacija, evidencija ugovaranja, usaglašavanja sa bazom Evropske komisije, provera finansijskog kapaciteta korisnika, primarne provere korisnika, a u skladu sa važećim vodičem za Nacionalne agencije;
• komunikacija sa knjigovodstvenom agencijom sa kojom Fondacija ima zaključen Ugovor.
• Priprema, generisanje i kontrola dokumentacije i izveštaja za menadžement, Evropsku komisiju, reviziju;
• praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
• obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

• diploma visokog obrazovanja iz ekonomije ili srodnih oblasti (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
• poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
• poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
• dobre komunikacione veštine;
• najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
• sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
• Sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;
• poželjno je posedovanje vozačke dozvole i sposobnost aktivne vožnje.