Група за каријерно вођење, информисање и мобилност

Млађи саветник за каријерно вођење и мобилност

Опис послова:

• спровођење активности од значаја за рад Euroguidance/Europass/Eurodesk центра или другог одговарајућег пројекта у складу са одобреним планом активности;
• архивирање документације Групе за каријерно вођење, информисање и мобилност,
• подршка Саветнику за каријерно вођење и мобилност у свакодневном раду;
• помоћ у припреми публикација Фондације и уређивање вебсајтова Фондације у делу који се односи на каријерно вођење, информисање и мобилност и и друге области од значаја за спровођење активности одговарајућег центра;
• припрема и слање информација на мејлинг листе;
• праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
• обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

• диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
• познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
• познавање француског и немачког језика је пожељно;
• добро познавање образовног система;
• поседовање менаџерских способности;
• најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима;
• способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
• добре презентационе и комуникационе вештине;
• способност за самосталан рад и за рад у тиму;
• пожељно је поседовање возачке дозволе и способност активне вожње.