Група за младе

Млађи саветник за пројекте

Опис послова:

• пружање подршке у праћењу спровођења Еразмус+ пројеката у области младих;
• пружање подршке организацијама, институцијама и другим актерима који конкуришу за омладински компоненту Еразмус+ програма;
• мониторинг Еразмус+ пројеката у области младих;
• пружање подршке у организацији промотивних и информативних активности, као и тренинга за изградњу капацитета омладинског сектора (укључијући ТЦА активности);
• уређивање вебсајта Фондације у делу који се односи на Младе и слање информације на мејлинг листе;
• подршка координатору и саветницима за пројекте у свакодневном раду;
• припрема материјале од значаја за учешће младих у програму Еразмус+;
• праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
• обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

• диплома високог образовања уз минимум годину дана радног искуства у области међународних пројеката или рада у омладинском сектору;
• изузетно је довољна диплома средњег образовања уз минимум три године радног искуства у области омладинског рада
• познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
• познавање француског или немачког језика је пожељно;
• способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
• добре презентационе и комуникационе вештине;
• способност за рад у тиму.
• пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње уколико Група већ располаже са довољно запослених који имају дозволу Б категорије, ако не, онда је активно возачко искуство услов.