Grupa za mlade

Mlađi savetnik za projekte

Opis poslova:

• pružanje podrške u praćenju sprovođenja Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
• pružanje podrške organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za omladinski komponentu Erazmus+ programa;
• monitoring Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
• pružanje podrške u organizaciji promotivnih i informativnih aktivnosti, kao i treninga za izgradnju kapaciteta omladinskog sektora (uključijući TCA aktivnosti);
• uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na Mlade i slanje informacije na mejling liste;
• podrška koordinatoru i savetnicima za projekte u svakodnevnom radu;
• priprema materijale od značaja za učešće mladih u programu Erazmus+;
• praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
• obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

• diploma visokog obrazovanja uz minimum godinu dana radnog iskustva u oblasti međunarodnih projekata ili rada u omladinskom sektoru;
• izuzetno je dovoljna diploma srednjeg obrazovanja uz minimum tri godine radnog iskustva u oblasti omladinskog rada
• poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
• poznavanje francuskog ili nemačkog jezika je poželjno;
• sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
• dobre prezentacione i komunikacione veštine;
• sposobnost za rad u timu.
• poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje ukoliko Grupa već raspolaže sa dovoljno zaposlenih koji imaju dozvolu B kategorije, ako ne, onda je aktivno vozačko iskustvo uslov.