Grupa za visoko obrazovanje

Savetnik/ca za projekte

 

Konkurs je otvoren do 31. maja 2017. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

• Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.
(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)
• Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).
• Za određene pozicije vršiće se i provera specifičnih znanja kroz zadatke sa tematikom iz oblasti kojoj pripada pozicija za koju se konkuriše.

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru. Moguće je i testiranje vožnje za radna mesta gde je vozačka dozvola navedena kao obavezan uslov.

Termini testiranja i razgovora:

Očekivano vreme testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 5. juni. Testiranje kandidata obaviće se, u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
• Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termini za individualne razgovore sa kandidatima su od 12. do 14. juna.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka ovde i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

• CV, tj. Biografiju
• Motivaciono pismo
• Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
• Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
• Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti najranije od sredine juna 2017. godine, a najkasnije od početka jula 2017 godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta FondacijeTempus.

 

Opis poslova:
• praćenje sprovođenja svih Tempus i Erazmus+ projekata sa učešćem institucija iz Srbije;
• pružanje podrške institucijama koje konkurišu za Erazmus+ program;
• organizacija monitoring poseta projektima;
• praćenje finansijskih pitanja projekata koji se nalaze u nadležnosti Fondacije, bez obzira na vrstu programa kroz koju se finansiraju;
• organizacija koordinativnih sastanaka projekata, kao i ostalih događaja čiji je cilj informisanje javnosti o Tempus i Erazmus+ programu, kao i pomoć onima koji konkurišu za projekte;
• uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na projekte i slanje informacije na mejling liste;
• redovno ažuriranje baze projekata, u delu koji se odnosi na projekte s učešćem institucija;
• praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
• obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:
• diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
• poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
• poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
• najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
• sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
• dobre prezentacione i komunikacione veštine;
• sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.

Poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Važno je imati u vidu da se očekuje da izabrani kandidat u periodu od tri meseca od početka rada razvije ili da već ima sledeće kompetencije:

• Skoro sve zadatke iz opisa poslova grupe/tima može da uradi samostalno, a za one zadatke koje ne može, može da ponudi kvalitetna rešenja.
• Sposobnost donošenja odluka za poverene odgovornosti.
• Sposobnost rada pod pritiskom i adekvatnog reagovanja.
• Snalažljiv/a je u novim situacijama i ume u njima adekvatno da se snađe iako su neprijatne.
• Poseduje znanja o celokupnom sektoru obrazovanja/mladih, nacionalne i evropske politike u toj oblasti, redovno prati novine.
• Može da kvalitetno napiše kompleksnije tekstove (duži izveštaji, evaluacije, tekstovi projektnih prijava…).
• Poznaje celokupan program Erazmus+, kao i programski vodič.
• Sposoban/a je da pruži podršku mlađem savetniku.
• Poseduje potrebna znanja za dizajniranje i razradu radionice i sposobnost pregovaranja, vođenja sastanka, upravljanja vremenom i rešavanja konfliktnih situacija.
• Stalno razvija sopstvene kompetencije, predlaže inovativna rešenja i može kreativno da razmišlja.