HERE конференција – Сарадња са привредом и институцијама – предлог концепата и механизама имплементације са високообразовним институцијама

Тим стручњака за реформу високог образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја (HERE тим) у сарадњи са Фондацијом Темпус je 28. јуна 2018. године организовао конференцију под називом “Изазови у високом образовању: сарадња са привредом и институцијама – предлог концепата и механизама имплементације са високообразовним институцијама”.

Конференција је одржана у Клубу посланика у Београду уз присуство преко 60 представника академске заједнице, руководилаца и наставног особља државних и приватних високошколских установа.

На коференцији су говорили представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представници HERE тима. Разматрали су се облици сарадње високообразовних институција и привреде као и место дуалног образовања у систему високог образовања.

Презентације говорника: