HERE konferencija – Saradnja sa privredom i institucijama – predlog koncepata i mehanizama implementacije sa visokoobrazovnim institucijama

Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (HERE tim) u saradnji sa Fondacijom Tempus je 28. juna 2018. godine organizovao konferenciju pod nazivom “Izazovi u visokom obrazovanju: saradnja sa privredom i institucijama – predlog koncepata i mehanizama implementacije sa visokoobrazovnim institucijama”.

Konferencija je održana u Klubu poslanika u Beogradu uz prisustvo preko 60 predstavnika akademske zajednice, rukovodilaca i nastavnog osoblja državnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

Na koferenciji su govorili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnici HERE tima. Razmatrali su se oblici saradnje visokoobrazovnih institucija i privrede kao i mesto dualnog obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja.

Prezentacije govornika: