HERE seminar “Rangiranja univerziteta u svetu i njihov uticaj”

Seminar “Rangiranja univerziteta  u svetu i njihov uticaj ” u organizaciji Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja (HERE) održan je 7. novembra u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Skup su otvorili prof. Viktor Nedović, pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. Vladimir Bumbaširević rektor Univerziteta u Beogradu, prof. Vladica Cvetković, predsednik HERE tima i gđa Marija Filipović-Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus.

Na početku skupa govorili su prof. Sima Avramović i prof. Ivan Luković koji su predstavili  Erazmus+ projekat PESHES, koji treba da doprinese uvođenju merenja performansi na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji. Pored toga predstavili su i izazove softverskih rešenja za merenje performansi.

Gošća seminara bila je prof. Elen Hejzelkorn, savetnica irskog Ministarstva za obrazovanje, profesor emeritus i direktor Istraživačkog centra za visoko obrazovanje Dablinskog instituta za tehnologiju. Ona je predstavila različite primere prakse primene rangiranja u procesu donošenja odluka.

Prof. Miodrag Popović, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje je predstavio položaj univerziteta iz Srbije na svetskim rang listama.

Prezentacije govornika:

Beograd, novembar 2017.