HERE Seminar „Razumevanje i usvajanje refleksivne prakse u obrazovanju vaspitača i nastavnika“

U organizaciji Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja u Srbiji (HERE tim) i domaćina, Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, 5. oktobra 2017. godine održan je seminar pod nazivom „Razumevanje i usvajanje refleksivne prakse u obrazovanju vaspitača i nastavnika“.

Cilj seminara je bio da unapredi kompetencije profesora i predavača u studijskim programima za obrazovanje vaspitača i nastavnika u Srbiji u pogledu pomenutog pristupa, studenata, kao i vaspitača i nastavnika koji već rade u predškolskim ustanovama i školama.

Učesnike seminara su pozdravile dr Jovanka Ulić, direktor Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, dr Vesna Colić i dr Jelena Prtljaga, članovi Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja (HERE tim) i Sofija Dukić, zamenik upravitelja Fondacije Tempus – Erazmus+ kancelarije u Srbiji.

Predavanja su održale prof. dr Milena Valenčič Zuljan, sa Univerziteta u Ljubljani, Fakulteta za obrazovanje i dr Vesna Colić. U popodnevnom delu seminara, sa profesorkom Zuljan je organizovan radioničarski rad u grupama, u okviru koga su učesnici mogli da primene u praksi ono što su čuli tokom njenog predavanja.

Seminaru je prisustvovalo više od 40 učesnika, profesora na fakultetima i strukovnim studijama, vaspitača, direktora škola i prosvetnih savetnika.

Prezentacije sa događaja:

 

IMG_0965 IMG_0951 IMG_0940 IMG_0998 IMG_0993 IMG_0990 IMG_0987 IMG_0982