Hvala na popunjenom formularu!

Poštovani/Poštovana,

Hvala Vam na prijavi za sastanak CEEPUS lokalnih koordinatora mreža i predstavnika univerzitetskih službi. Informaciju o statusu Vaše prijave prosledićemo Vam nakon isteka roka za prijavljivanje, 18. novembra.

Fondacija Tempus