Хвала на попуњеном формулару!

Поштовани/Поштована,

Хвала Вам на пријави за радионице за писање пројеката. О статусу Ваше пријаве бићете обавештени након истека рока за пријаву.

Фондација Темпус