Hvala na popunjenom formularu!

Poštovani/Poštovana,

Hvala Vam na prijavi za radionice za pisanje projekata. O statusu Vaše prijave bićete obavešteni nakon isteka roka za prijavu.

Fondacija Tempus