Prijava za informativni dan o indikatorima za merenje učinka visokog obrazovanja

Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE) i Ministarstvo prosvete, nauke, i tehnološkog razvoja organizuju Informativni dan o indikatorima za merenje učinka visokog obrazovanja – ka novom modelu finansiranja i rangiranju studijskih programa u utorak, 24. novembra 2015. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, od 09:00 do 17:00 časova. Cilj skupa jeste da pokrene diskusiju o mogućim modelima finansiranja visokog obrazovanja koji bi bili bazirani na indikatorima učinka u okviru pripreme Zakona o visokom obrazovanju. Na skupu će govoriti prof. dr Hans Vossensteyn, direktor i viši istraživač Centra za studije politika u visokom obrazovanju (CHEPS), prof. dr Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, prof. dr Zorana Lužanin, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i prof. dr Ivanka Popović, prorektorka Univerziteta u Beogradu.

Registracioni formular za učešće na Informativnom danu možete pronaći ovde.

Molimo Vas da registracioni formular popunite najkasnije do 22. novembra 2015. godine do 11:00 časova.