Позив за тренинг „InnoCamp – развијте услуге у дигиталном омладинском раду“ у Словенији

Национална агенција за Еразмус+ програм у Словенији ће у сарадњи са Националним агенцијама из Аустрије, Кипра, Финске и Исланда од 11. до 15. маја у Љубљани организовати обуку под називом „InnoCamp – развијте услуге у дигиталном омладинском раду”.

Обука доприноси развоју дигиталног омладинског рада у Европи охрабривањем и подршком омладинским организацијама приликом унапређивања услуга омладинског рада које пружају, додајући им дигиталну димензију. Обука је базирана на алату Innobox toolkit, који пружа структуиран приступ и подршку развоју постојећих и креирању нових пракси.

Тренинг је намењен омладинским радницима, омладинским лидерима и руководиоцима омладинских пројеката.

Циљеви тренинга:

  • Упознавање и испробавање процеса иновације у оквиру Innobox toolkit;
  • Учење како се идентификују и анализирају изазови/проблеми које учесници желе адресирати, затим повезивање истих у шири контекст друштвених промена;
  • Учење о развоју нових (дигиталних) метода, приступа или услуга за адресирање анализираних изазова;
  • Вежбање презентовања и промовисања идеја учесника;
  • Повезивање укупног процеса са локалним контекстом учесника;
  • Дељење искустава и дискутовање о постојећој пракси у дигиталном омладинском раду;
  • Откривање трендова у дигиталном омладинском раду.

Основни предуслов је добро познавање енглеског језика, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама.

Учесници би требало да имају најмање 18 година, да су заинтересовани за дигитални омладински рад, за развој и унапређење постојеће праксе у дигиталном омладинском раду, да имају искуства у омладинском раду или да су упознати са контекстом истог, да су мотивисани и у могућности да барем спроведу делове Innobox toolkit процеса по повратку у своју организацију.

Број учесника из Србије је ограничен.

Фондација Темпус покрива 95% трошкова учешћа и сходно правилима Еразмус+ програма, учесници TCA догађаја су у обавези да са 5% суфинансирају своје учешће.

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Заинтересовани се могу пријавити за обуку попуњавањем регистрационог  формулара. Рок за пријаве  је 4. март. 

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.