Ispitivanje potreba za stručnim usavršavanjem karijernih praktičara koji rada sa odraslima iz osetljivih grupa

Fondacija Tempus u okviru aktivnosti nacionalnog Euroguidance centra i EPALE nacionalnog tima za podršku poziva sve organizacije i pojedince koje rade sa odraslima iz osetljivih grupa aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) da učestvuju u prikupljanju podataka o obrazovnim potrebama praktičara.

Podaci se prikupljaju sa ciljem boljeg razumevanja potrebe za stručnim usavršavanjem u oblasti karijernog vođenja i savetovanja tj. za osmišljavanje i/ili unapređivanje usluga KVIS namenjenih odraslima iz osetljivih grupa. Podaci se koriste za osmišljavanje plana aktivnosti podrške karijernim praktičarima, o kojima se može redovno informisati na EPALE platformi i vestima Euroguidance centra.

Ukoliko ste zainteresovani možete pristupiti upitniku putem ovog linka.