КА2 – Изградња капацитета у области младих

Уколико ваша организација тек креће са међународним активностима у области младих, препоручујемо прво улогу партнера а након тога и улогу координатора међународног пројекта.

Пројекти изградње капацитета су транснационални пројекти, базирани на партнерствима између различитих врста актера активних на пољу образовања и тренинга, рада са младима, као и из других социоекономских сектора – у програмским и партнерским земљама. Циљеви ових пројеката су:

 • подстицање сарадње и размене у области рада са младима, између програмских и партнерских земаља из различитих делова света;
 • унапређење квалитета и препознавање омладинског рада, неформалног учења и волонтеризма у партнерским земљама, те подстицање синергије између образовних система, тржишта рада и друштва у партнерским и програмским земљама;
 • подстицање развоја, тестирање и пласирање активности и програма мобилности зарад неформалног учења на регионалном нивоу (тј. унутар и између различитих региона широм света);
 • промовисање транснационалних пројеката мобилности ради неформалног учења између програмских и партнерских земаља, посебно оних који укључују младе из маргинализованих група, са нагласком на унапређењу компетенција учесника и подстицању њиховог активног учешћа у друштву.

Следеће активности се могу реализовати под окриљем пројеката за изградњу капацитета (подносиоци пројекта сами бирају које активности ће бити део пројекта и једини је услов да предлог пројекта мора садржати бар једну активност за изградњу капацитета, док су активности мобилности опционе):

Активности за изградњу капацитета

 • активности које охрабрују политички дијалог, сарадњу, умрежавање и размену пракси у области рада са младима (нпр. конференције, радионице, састанци…);
 • омладински догађаји великих размера (у максималном трајању од 2 дана);
 • информативне кампање и кампање којима се подиже свест;
 • развој информативних, комуникационих и медијских алата;
 • развој метода, алата и материјала у области омладинског рада, као и курикулума, тренинг-модула и инструмената попут Youthpass-а;
 • креирање нових форми омладинског рада, тренинга и подршке, посебно кроз отворене и прилагодљиве материјале за учење, виртуелну сарадњу и отворене едукативне ресурсе.

Активности за подстицање мобилности

 • Омладинске размене између програмских и партнерских земаља;
 • Мобилност омладинских радника, између програмских и партнерских земаља.
 • Волонтерске активности омогућавају младима 17-30 година да у периоду од 2 до 12 месеци искажу своју посвећеност кроз целодневно неплаћено волонтирање у страној земљи, у ЕУ или изван ЕУ. Млади добијају прилику да се укључе у свакодневни живот организација које их прихватају као волонтере. Неке од тема којима се могу бавити су: лични и друштвено-образовни развој, брига о животној средини, омладинска политика, грађански активизам, социјална заштита, инклузија, неформално-образовни програми, информационе и комуникационе технологије и медијска писменост, култура и креативност, сарадња, итд. Млади могу да учествују у волонтерским пројектима и бораве у некој од земаља Европе највише до 12 месеци и то само једном у животу. Разлог јесте да се кроз Еразмус+ омогући волонтирање што већег броја младих различитог порекла, образовања и вештина. Млади са смањеним могућностима могу да добију додатну подршку како би им се омогућило учешће. Омогућено им је да кроз Еразмус+ учествују у волонтерском пројекту једном у краћем временском трајању (од 2 недеље до два месеца), како би искусили добробити међународног волонтирања и још једном у дужем трајању (од 2 месеца до 12 месеци).

У пројектима ове врсте морају учествовати најмање 3 актера из 3 различите земље, од којих барем по једна мора бити нека од програмских или одређених партнерских земаља.

Пројекти могу трајати између 9 месеци и 2 године – у зависности од врсте пројекта, чиме је условљен и број учесника, њихов узраст и др.

У тренутку подношења предлога пројекта, подносилац пројекта мора бити законски регистрован ентитет најмање годину дана.

Детаљније информације о пројектима Изградње капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) могу се наћи у Еразмус+ програмском водичу.

Од 2019. године, новина за организације из Србије је могућност директног конкурисања за пројекте изградње капацитета која је намењена сарадњи са програмским и партнерским ACPALA земљама (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American). У 2020. години организације/институције из Србије могу и даље да буду партнери на пројектима изградње капацитета у оквиру Омладинског прозор за Западни Балкан у оквиру кога пројектне пријаве подносе омладинске организације са Балкана. Такође, новина од 2020. године је да, организације/институције из Србије могу бити партнери и у пројектима Изградње капацитета у оквиру Омладинског прозора за Тунис, у оквиру кога пројектне пријаве подносе омладинске организације са територије Туниса.

Листа одобрених пројеката Изградње капацитета у Србији је доступна на овом линку.

Средства за ову врсту пројеката су ограничена, те је препоручљиво да се о расположивим средствима информишете на интернет презентацији Еразмус+ Програма у Србији.

Последње модификовано: August 18, 2020Публикације: