КА2 – Изградња капацитета у области младих

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ и подакције Изградња капацитета у области младих од конкурсног рока за пројекте за 2019. годину, актери из Србије могу бити подносиоци пројеката искључиво у оквиру буџетске линије намењене програмским земљама. У оквиру посебне програмске и буџетске линије, која је намењена подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана, (Омладински прозор за Западни Балкан), актери из Србије за разлику од претходних година, не могу бити подносиоци предлога пројеката, али могу учествовати као партнери подносиоцима пројеката из региона Западног Балкана.

 

Пројекти изградње капацитета су транснационални пројекти, базирани на партнерствима између различитих врста актера активних на пољу образовања и тренинга, рада са младима, као и из других социоекономских сектора – у програмским и партнерским земљама. Циљеви ових пројеката су:

 • подстицање сарадње и размене у области рада са младима, између програмских и партнерских земаља из различитих делова света;
 • унапређење квалитета и препознавање омладинског рада, неформалног учења и волонтеризма у партнерским земљама, те подстицање синергије између образовних система, тржишта рада и друштва у партнерским и програмским земљама;
 • подстицање развоја, тестирање и пласирање активности и програма мобилности зарад неформалног учења на регионалном нивоу (тј. унутар и између различитих региона широм света);
 • промовисање транснационалних пројеката мобилности ради неформалног учења између програмских и партнерских земаља, посебно оних који укључују младе из маргинализованих група, са нагласком на унапређењу компетенција учесника и подстицању њиховог активног учешћа у друштву.

Следеће активности се могу реализовати под окриљем пројеката за изградњу капацитета (подносиоци пројекта сами бирају које активности ће бити део пројекта и једини је услов да предлог пројекта мора садржати бар једну активност за изградњу капацитета):

Активности за изградњу капацитета

 • активности које охрабрују политички дијалог, сарадњу, умрежавање и размену пракси у области рада са младима (нпр. конференције, радионице, састанци…);
 • омладински догађаји великих размера (у максималном трајању од 2 дана);
 • информативне кампање и кампање којима се подиже свест;
 • развој информативних, комуникационих и медијских алата;
 • развој метода, алата и материјала у области омладинског рада, као и курикулума, тренинг-модула и инструмената попут Youthpass-а;
 • креирање нових форми омладинског рада, тренинга и подршке, посебно кроз отворене и прилагодљиве материјале за учење, виртуелну сарадњу и отворене едукативне ресурсе.

Активности за подстицање мобилности

 • Омладинске размене између програмских и партнерских земаља;
 • Мобилност омладинских радника, између програмских и партнерских земаља.
 • Волонтерске активности омогућавају младима 17-30 година да у периоду од 2 до 12 месеци искажу своју посвећеност кроз целодневно неплаћено волонтирање у страној земљи, у ЕУ или изван ЕУ. Млади добијају прилику да се укључе у свакодневни живот организација које их прихватају као волонтере. Неке од тема којима се могу бавити су: лични и друштвено-образовни развој, брига о животној средини, омладинска политика, грађански активизам, социјална заштита, инклузија, неформално-образовни програми, информационе и комуникационе технологије и медијска писменост, култура и креативност, сарадња, итд. Млади могу да учествују у волонтерским пројектима и бораве у некој од земаља Европе највише до 12 месеци и то само једном у животу. Разлог јесте да се кроз Еразмус+ омогући волонтирање што већег броја младих различитог порекла, образовања и вештина. Млади са смањеним могућностима могу да добију додатну подршку како би им се омогућило учешће. Омогућено им је да кроз Еразмус+ учествују у волонтерском пројекту једном у краћем временском трајању (од 2 недеље до два месеца), како би искусили добробити међународног волонтирања и још једном у дужем трајању (од 2 месеца до 12 месеци).

У пројектима ове врсте морају учествовати најмање 3 актера из 3 различите земље, од којих барем по једна мора бити нека од програмских или одређених партнерских земаља.

Пројекти могу трајати између 9 месеци и 2 године – у зависности од врсте пројекта, чиме је условљен и број учесника, њихов узраст и др.

У тренутку подношења предлога пројекта, подносилац пројекта мора бити законски регистрован ентитет најмање годину дана.

Детаљније информације о пројектима Изградње капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) могу се наћи у Еразмус+ програмском водичу.

Претходно, у конкурсним роковима од 2015. до 2018. године, актерима из Србије била је у оквиру 6 рокова отворена могућност подношења пројектних пријава у оквиру посебне програмске и буджетске линије, која је намењена подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана (Омладински прозор за Западни Балкан). Листа одобрених пројеката је доступна на овом линку.

Последње модификовано: октобар 31, 2018Публикације: