KA2 – Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

 

Ovde možete pronaći informacije vezane za odobrene projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Rezultati konkursa

Praćenje projekata

Praćenje ili monitoring projekata je jedan od ključnih elemenata menadžmenta programa Erazmus+ i važan je kako za projekte koji se susreću sa izazovima, tako i za one u kojima se sve odvija po planu i sa uspehom. Više o aktivnostima monitoringa projekata koje sprovodi Fondacija Tempus -Erazmus+ kancelarija u Srbiji možete pročitati ovde

Koordinativni sastanci

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji organizuje koordinativne sastanke za tekuće projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Ovi sastanci služe da se projektni timovi koji su dobili projekat bliže upoznaju sa praktičnom primenom pravila programa, procesom praćenja projekata koje sprovodi Fondacija kao i procedurama izveštavanja. Izveštaje sa prethodna četiri koordinativna sastanka možete pogledati ovde.

Pravila i uputstva za širenje informacija o projektnim rezultatima

Evropska komisija ukazuje na to da je važno obratiti pažnju na širenje informacija o rezultatima projekta. Korisne informacije o tome kako da se organizuje diseminacija projekta mogu se naći na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Pitanja i odgovori o oslobađanju od PDV-a

Često postavljana pitanja i odgovore koji su vezani za oslobađanje od PDV-a možete pronaći ovde.

Poslednje modifikovano: april 23, 2019Publikacije: