Koordinativni sastanak projekata mobilnosti u visokom obrazovanju, odobrenih 2020. godine

Drugi koordinativni sastanak za predstavnike institucija koje učestvuju u realizaciji odobrenih projekata mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja u okviru programa Erazmusa+
održan je 16 i 17. septembra 2020. godine,  virtuelno, putem aplikacije Microsoft Teams.

Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava bili su predstavljeni i alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa koordinativnog se mogu preuzeti putem sledećih linkova:

  1. Rezultati Opšteg poziva za projekte u oblasti visokog obrazovanja, Darko Milogorić;
  2. Osnovna projektna dokumentacija, Darko Milogorić;
  3. Korisnički prostor, Mobility Tool+ i izveštaji, Tatjana Stanković;
  4. Diseminacija i vidljivost Erazmus+ projekata, Vladimir Jovanović;
  5. Monitoring projekata, Tatjana Stanković.
  6. Pravila finansiranja K103 i KA107 projekata, Maja Jaćimović;