КА1 – Мобилност омладинских радника

Уколико ваша организација тек креће са међународним активностима у области младих,  препоручујемо прво улогу партнера а након тога и улогу координатора међународног пројекта.

Мобилност омладинских радника има за циљ да се, кроз организацију транснационалних/међународних активности, унапреде постојеће и развију нове компетенције (знања, вештина и ставови) појединаца, организација, институција и других актера који раде са младима.

Тренинзи и умрежавање омладинских радника омогућавају професионално усавршавање омладинских радника, кроз имплементацију транснационалних/међународних активности попут: међународних семинара, тренинга, догађаја за успостављање контаката и сарадње, студијских посета, као и праксе, тј. праћења рада организације из иностранства, која је активна на пољу рада са младима. Све ове активности организују актери који учествују на пројекту.

Ови пројекти могу трајати од 2 дана до 2 месеца (изузимајући време путовања до и од одредишта). На овим активностима могу учествовати особе са навршених 18 година, при чему нема горњег узрасног ограничења.

Детаљније информације о пројектима мобилности омладинских радника могу се наћи у тексту Еразмус+ програмског водича.

Листа одобрених мобилности омладинских радника у Србији је доступна на овом линку.

Средства за ову врсту пројеката су ограничена, те је препоручљиво да се о расположивим средствима информишете на интернет презентацији Еразмус+ Програма у Србији.

Последње модификовано: November 7, 2019Публикације: