КА1 – Мобилност омладинских радника

У оквиру Кључне активности 1 програма Еразмус+ актери из Србије од 2019. године могу да буду подносиоци пројеката, као и партнери актерима из програмских земаља на пројектима мобилности омладинских радника, у сва три конкурсна рока

Мобилност омладинских радника има за циљ да се, кроз организацију транснационалних/међународних активности, унапреде постојеће и развију нове компетенције (знања, вештина и ставови) појединаца, организација, институција и других актера који раде са младима.

Тренинзи и умрежавање омладинских радника омогућавају професионално усавршавање омладинских радника, кроз имплементацију транснационалних/међународних активности попут: међународних семинара, тренинга, догађаја за успостављање контаката и сарадње, студијских посета, као и праксе, тј. праћења рада организације из иностранства, која је активна на пољу рада са младима. Све ове активности организују актери који учествују на пројекту.

Ови пројекти могу трајати од 2 дана до 2 месеца (изузимајући време путовања до и од одредишта). На овим активностима могу учествовати особе са навршених 18 година, при чему нема горњег узрасног ограничења.

Детаљније информације о пројектима мобилности омладинских радника могу се наћи у тексту Еразмус+ програмског водича.

Претходно, у конкурсном року 2018. године, актерима из Србије у једном Националном позиву била је отворена могућност подношења пројектних пријава у оквиру КА1 Мобилност омладинских радника. Листа одобрених пројеката је доступна на овом линку.

Последње модификовано: октобар 23, 2018Публикације: