KA1 – Mobilnost omladinskih radnika

U okviru Ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ akteri iz Srbije mogu da po prvi put, u ograničenom kapacitetu, budu podnosioci projekata. Takođe, kao i ranijih godina, tokom 2018. godine, akteri iz Srbije će moći da budu i partneri akterima iz programskih zemalja na projektima mobilnosti mladih i omladinskih radnika u sva tri konkursna roka.

Mobilnost omladinskih radnika ima za cilj da se, kroz organizaciju transnacionalnih/međunarodnih aktivnosti, unaprede postojeće i razviju nove kompetencije (znanja, veština i stavovi) pojedinaca, organizacija, institucija i drugih aktera koji rade sa mladima.

Treninzi i umrežavanje omladinskih radnika omogućavaju profesionalno usavršavanje omladinskih radnika, kroz implementaciju transnacionalnih/međunarodnih aktivnosti poput: međunarodnih seminara, treninga, događaja za uspostavljanje kontakata i saradnje, studijskih poseta, kao i prakse, tj. praćenja rada organizacije iz inostranstva, koja je aktivna na polju rada sa mladima. Sve ove aktivnosti organizuju akteri koji učestvuju na projektu.

Ovi projekti mogu trajati od 2 dana do 2 meseca (izuzimajući vreme putovanja do i od odredišta). Na ovim aktivnostima nema uzrasnih ograničenja za učesnike.

Detaljnije informacije o projektima mobilnosti omladinskih radnika mogu se naći u tekstu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, kao i u Aneksu 1a Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, na strani 28.

Poslednje modifikovano: decembar 18, 2017Publikacije: