KA1 – Mobilnost omladinskih radnika

U okviru Ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ akteri iz Srbije od 2019. godine mogu da budu podnosioci projekata, kao i partneri akterima iz programskih zemalja na projektima mobilnosti omladinskih radnika, u sva tri konkursna roka

Mobilnost omladinskih radnika ima za cilj da se, kroz organizaciju transnacionalnih/međunarodnih aktivnosti, unaprede postojeće i razviju nove kompetencije (znanja, veština i stavovi) pojedinaca, organizacija, institucija i drugih aktera koji rade sa mladima.

Treninzi i umrežavanje omladinskih radnika omogućavaju profesionalno usavršavanje omladinskih radnika, kroz implementaciju transnacionalnih/međunarodnih aktivnosti poput: međunarodnih seminara, treninga, događaja za uspostavljanje kontakata i saradnje, studijskih poseta, kao i prakse, tj. praćenja rada organizacije iz inostranstva, koja je aktivna na polju rada sa mladima. Sve ove aktivnosti organizuju akteri koji učestvuju na projektu.

Ovi projekti mogu trajati od 2 dana do 2 meseca (izuzimajući vreme putovanja do i od odredišta). Na ovim aktivnostima mogu učestvovati osobe sa navršenih 18 godina, pri čemu nema gornjeg uzrasnog ograničenja.

Detaljnije informacije o projektima mobilnosti omladinskih radnika mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Prethodno, u konkursnom roku 2018. godine, akterima iz Srbije u jednom Nacionalnom pozivu bila je otvorena mogućnost podnošenja projektnih prijava u okviru KA1 Mobilnost omladinskih radnika. Lista odobrenih projekata je dostupna na ovom linku.

Poslednje modifikovano: oktobar 23, 2018Publikacije: