KA1 – Mobilnost omladinskih radnika

Ukoliko vaša organizacija tek kreće sa međunarodnim aktivnostima u oblasti mladih,  preporučujemo prvo ulogu partnera a nakon toga i ulogu koordinatora međunarodnog projekta.

Mobilnost omladinskih radnika ima za cilj da se, kroz organizaciju transnacionalnih/međunarodnih aktivnosti, unaprede postojeće i razviju nove kompetencije (znanja, veština i stavovi) pojedinaca, organizacija, institucija i drugih aktera koji rade sa mladima.

Treninzi i umrežavanje omladinskih radnika omogućavaju profesionalno usavršavanje omladinskih radnika, kroz implementaciju transnacionalnih/međunarodnih aktivnosti poput: međunarodnih seminara, treninga, događaja za uspostavljanje kontakata i saradnje, studijskih poseta, kao i prakse, tj. praćenja rada organizacije iz inostranstva, koja je aktivna na polju rada sa mladima. Sve ove aktivnosti organizuju akteri koji učestvuju na projektu.

Ovi projekti mogu trajati od 2 dana do 2 meseca (izuzimajući vreme putovanja do i od odredišta). Na ovim aktivnostima mogu učestvovati osobe sa navršenih 18 godina, pri čemu nema gornjeg uzrasnog ograničenja.

Detaljnije informacije o projektima mobilnosti omladinskih radnika mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Lista odobrenih mobilnosti omladinskih radnika u Srbiji je dostupna na ovom linku.

Sredstva za ovu vrstu projekata su ograničena, te je preporučljivo da se o raspoloživim sredstvima informišete na internet prezentaciji Erazmus+ Programa u Srbiji.

Poslednje modifikovano: November 7, 2019Publikacije: