КА1 мобилности за одрасле

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
KA1 Одрасли

 

1. Колико је укупни фонд за подршку КА1 пројектима мобилности у области образовања одраслих у оквиру Националног позива за 2017. годину?

2. Да ли морамо знати партнера у фази пријаве КА1 пројеката мобилности у области образовања одраслих?

3. Где на интернету могу пронаћи партнере из иностранства за КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих?

4. Ко може да конкурише за КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих?

5. Који активности су подржане КА1 пројектима мобилности у области образовања одраслих?

6. Да ли мора да се унапред зна курс и да се наведе у пројектној пријави за КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих?

 

1. Колико је укупни фонд за подршку КА1 пројектима мобилности у области образовања одраслих у оквиру Националног позива за 2017. годину?

Укупни фонд за подршку КА1 пројектима мобилности у области образовања одраслих, у оквиру Националног позива за 2017., износи 80 000 евра.

 

2. Да ли морамо знати партнера у фази пријаве КА1 пројеката мобилности у области образовања одраслих?

За КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих није неопходно знати партнера у фази пријаве пројекта. Међутим, у пријавном формулару је потребно навести земљу у којој ће се мобилност реализовати.

 

3. Где на интернету могу пронаћи партнере из иностранства за КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих?

Партнере за пројекте можете пронаћи путем бесплатног онлајн портала EPALE, који је намењен искључиво запосленима у области  образовања одраслих и садржи: преглед вести и догађаја, претрагу партнера, тематске дискусије, ресурсе, блогове и форуме. Можете приступити пратећи следећи линк: https://ec.europa.eu/epale/

 

4. Ко може да конкурише за КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих?

За КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих могу да конкуришу све јавне или приватне организације активне на пољу образовања одраслих.Организацијеу области образовања одраслих на пример могу бити  школа/институт/центар за образовање одраслих, агенција за запошљавање, центри за стручно усавршавање, носиоци послова професионалне рехабилитације, удружења послодаваца, центри за учење страних језика, културно-образовни центри,  центри за едукацију особа са хендикепом, итд.

 

5. Који активности су подржане КА1 пројектима мобилности у области образовања одраслих?

У оквиру КА1 пројеката мобилности у области образовања одраслих могуће је организовати мобилност запослених, а конкретне активности које су подржане су држање наставе у партнерској организацији у иностранству, курсеви или обуке које подржавају стручно усавршавање запослених и посматрање на радном месту (job shadowing).

 

6. Да ли мора да се унапред зна курс и да се наведе у пројектној пријави за КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих?

Не мора се унапред знати конкретан курс који ће учесници мобилности похађати, али је потребно да се наведе земља у којој ће се курс одвијати, да би се израчунао буџет који је потребан за реализацију ове пројектне активности.