KA1 mobilnosti za škole

PITANJA I ODGOVORI
KA1 Škole

 

1. Koliko je ukupni fond za podršku KA1 projektima mobilnosti za škole u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

2. Da li moramo znati partnera u fazi prijave KA1 projekata mobilnosti za škole?

3. Gde na internetu mogu pronaći partnere iz inostranstva za KA1 projekte mobilnosti za škole?

4. Da li privatne škole mogu da konkurišu za KA1 projekte mobilnosti?

5. Da li škole mogu da pošalju prijavu za različite tipove KA1 projekata mobilnosti?

6. Koji aktivnosti su podržane KA1 projektima mobilnosti za škole?

7. Da li mora da se unapred zna kurs i da se navede u projektnoj prijavi za KA1 projekte mobilnosti za škole?

8. Ukoliko se registrujem na eTwinning portalu i pošaljem potvrdu o zaposlenju da li to znači da smo registrovani za KA1 projekte mobilnosti?

 

 

1. Koliko je ukupni fond za podršku KA1 projektima mobilnosti za škole u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

Ukupni fond za podršku projektima KA1 Mobilnost za škole, u okviru Nacionalnog poziva za 2017., iznosi 340.000 evra.

 

2. Da li moramo znati partnera u fazi prijave KA1 projekata mobilnosti za škole?

Za KA1 projekte mobilnosti za škole nije neophodno znati partnera u fazi prijave projekta. Međutim, u prijavnom formularu je potrebno navesti zemlju u kojoj će se mobilnost realizovati.

 

3. Gde na internetu mogu pronaći partnere iz inostranstva za KA1 projekte mobilnosti za škole?

Partnere za projekte možete pronaći putem besplatnih onlajn platformi:

  • eTwinning – platforma za škole i predškolske ustanove, besplatan internet portal koji omogućava realizaciju virtuelnih projekata i saradnja putem upotrebe IKT-a, kojoj možete pristupiti prateći sledeći link: www.etwinning.net
  • School Education Gateway – Portal namenjen svim ključnim akterima u obrazovanju. Omogućava pregled Erasmus+ mogućnosti – katalog kurseva, prilike za mobilnost i strateška partnerstva. Možete pristupiti prateći sledeći link: http://www.schooleducationgateway.eu

 

4. Da li privatne škole mogu da konkurišu za KA1 projekte mobilnosti? 

Za KA1 projekte mobilnosti mogu da se prijave državne ustanove i privatne ustanove koje su verifikovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

5. Da li škole mogu da pošalju prijavu za različite tipove KA1 projekata mobilnosti?

Da, jedna škola može da napiše i pošalje prijavu za različite tipove KA1 projekata mobilnosti. Na primer osnovna škola može da prijavi KA1 projekat mobilnosti za škole (KA 101). Takođe, ista škola može da prijavi KA1 projekat mobilnosti za odrasle (KA 104) ukoliko ima program koji je namenjen obrazovanju odraslih i želi da prijavi projekat koji se bavi temom obrazovanja odraslih.

 

6. Koji aktivnosti su podržane KA1 projektima mobilnosti za škole?

U okviru KA1 projekata mobilnosti za škole moguće je organizovati mobilnost zaposlenih, a konkretne aktivnosti koje su podržane su držanje nastave u partnerskoj školi u inostranstvu, kursevi ili obuke koje podržavaju stručno usavršavanje zaposlenih i posmatranje na radnom mestu (job shadowing).

 

7. Da li mora da se unapred zna kurs i da se navede u projektnoj prijavi za KA1 projekte mobilnosti za škole?

Ne mora se unapred znati konkretan kurs koji će učesnici mobilnosti pohađati ali je potrebno da se navede zemlja u kojoj će se kurs odvijati, da bi se izračunao budžet koji je potreban za realizaciju ove projektne aktivnosti.

 

8. Ukoliko se registrujem na eTwinning portalu i pošaljem potvrdu o zaposlenju da li to znači da smo registrovani za KA1 projekte mobilnosti?

Ne, za učešće na konkurs za KA1 projekte mobilnosti za škole se prijavljujete isključivo putem prijavnog formulara koji se nalazi na našem sajtu, na sledećem linku: http://erasmusplus.rs/objavljen-nacionalni-poziv-erazmus-plus-2017.