КА1 мобилности за ВЕТ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
KA1 ВЕТ

1. Колико је укупни фонд за подршку КА1 пројектима мобилности у области стручног образовања и обука у оквиру Националног позива за 2017. годину?

2. Да ли морамо знати партнера у фази пријаве КА1 пројеката мобилности у области стручног образовања и обука?

3. Где на интернету могу пронаћи партнере из иностранства за КА1 пројекте мобилности у области стручног образовања и обука?

4. Ко може да конкурише за КА1 пројекте мобилности у области стручног образовања и обука?

5. Који активности су подржане КА1 пројектима мобилности у области стручног образовања и обука?

6. Да ли КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука обухватају и одлазак на курсеве као у пројектима за школе и образовању одраслих?

7. Да ли средње стручне школе могу да пошаљу пријаву за различите типове КА1 пројеката мобилности?

8. Да ли нпр. техничка школа која спроводи програм преквалификације пријављује на КА1 пројекте мобилности за ВЕТ или за образовање одраслих?

1. Колико је укупни фонд за подршку КА1 пројектима мобилности у области стручног образовања и обука у оквиру Националног позива за 2017. годину?

Укупни фонд за подршку пројектима КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука, у оквиру Националног позива за 2017., износи 172 604 евра.

2. Да ли морамо знати партнера у фази пријаве КА1 пројеката мобилности у области стручног образовања и обука?

За КА1 пројекте мобилности у области стручног образовања и обука неопходно је знати партнера у фази пријаве пројекта. У пројектној пријави постоји део који се односи на прецизирање података о партнерској организацији и томе како сте је одабрали.

3. Где на интернету могу пронаћи партнере из иностранства за КА1 пројекте мобилности у области стручног образовања и обука?

Партнере за пројекте можете пронаћи путем бесплатних онлајн платформи:

  • eTwinning – платформа за школе и предшколске установе, бесплатан интернет портал који омогућава реализацију виртуелних пројеката и сарадња путем употребе ИКТ-а, којој можете приступити пратећи следећи линк: www.etwinning.net
  • School Education Gateway – Портал намењен свим кључним актерима у образовању. Омогућава преглед Ерасмус+ могућности – каталог курсева, прилике за мобилност и стратешка партнерства. Можете приступити пратећи следећи линк: http://www.schooleducationgateway.eu

 4. Ко може да конкурише за КА1 пројекте мобилности у области стручног образовања и обука?

За КА1 пројекте мобилности у области стручног образовања и обука могу да конкуришу све јавне или приватне организације које се баве стручним образовањем и обукама (VET – Vocational Education and Training). То на пример могу бити средње стручне школе, државно или приватно предузеће, удружења, стручна друштва, центри за стручно усавршавање, служба за запошљавање, привредна комора, културни центар и друге организације наведене у тексту позива.

5. Који активности су подржане КА1 пројектима мобилности у области стручног образовања и обука?

У оквиру КА1 пројеката мобилности у области стручног образовања и обука постоји могућност за организовање мобилности запослених у трајању од 2 дана до 2 месеца која подразумева:

  • држање наставе (за наставнике) или држање тренинга (за запослене у предузећима)
  • обука у виду праксе у предузећу или посматрања на радном месту(job shadowing)

Постоји могућност за организовање мобилности ученика која подразумева праксу у трајању до 12 месеци и може се остварити у оквиру праксе у предузећу тј. другој релевантној организацији или боравка у другој стручној школи (са периодима праксе у одговарајућем предузећу).

6. Да ли КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука обухватају и одлазак на курсеве као у пројектима за школе и образовању одраслих?

Не, КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука не обухватају одлазак на курсеве.

7. Да ли средње стручне школе могу да пошаљу пријаву за различите типове КА1 пројеката мобилности?

Да, једна школа може да напише и пошаље пријаву за различите типове КА1 пројеката мобилности. На пример средња стручна школа може да пријави КА1 пројекат мобилности за школе (КА 101) уколико се пројекат бави темом из општег образовања. Такође, иста средња стручна школа може да пријави КА1 пројекат мобилности за ВЕТ (КА 102) уколико се пројекат бави темом која је везана за стручно образовање. И поред овога, иста школа може да пријави КА1 пројекат мобилности за одрасле (КА 104) уколико има програм који је намењен образовању одраслих и жели да пријави пројекат који се бави темом образовања одраслих.

8. Да ли нпр. техничка школа која спроводи програм преквалификације пријављује на КА1 пројекте мобилности за ВЕТ или за образовање одраслих?

Тип КА1 пројекта мобилности се бира у односу на врсту програма коју организација која се пријављује спроводи и у односу на тему којом се пројекат бави. У овом случају би средња техничка школа која спроводи програм преквалификације конкурисала за КА1 пројекте мобилности за ВЕТ с обзиром да се бави стручним образовањем.