КА1 – Омладинске размене

У оквиру Кључне активности 1 програма Еразмус+ актери из Србије могу, у ограниченом капацитету, да буду подносиоци пројеката, као и партнери на пројектима омладинских размена, као компоненте мобилности младих. Такође, као и ранијих година, током 2018. године, актери из Србије могу да буду и партнери актерима из програмских земаља на пројектима мобилности младих у сва три конкурсна рока. 

Омладинске размене омогућавају младима 13–30 година, из најмање две различите земље, да се сусретну и живе заједно од 5 дана до 21 дан (изузимајући време путовања до и од одредишта). Током трајања размене учесници пролазе програм (мешавину радионица, искуствених вежби, дебата, симулација, активности на отвореном простору и др.), који су заједнички припремили пре почетка саме размене. Националне групе се састоје од најмање четири учесника и омладинског лидера, који мора бити пунолетан и чији је задатак да пружа подршку младима током омладинске размене.

Кроз размену млади развијају своје компетенције; баве се темама које су од општег друштвеног значаја; откривају нове културе, навике и животне стилове – углавном кроз вршњачко учење; раде на оснаживању вредности као што су солидарност, демократија, пријатељство… Процес учења током омладинских размена има сва методолошка обележја неформалног образовања.

У свакој омладинској размени учествују млади из две земље или више земаља; притом, ако се пројекат реализује у сарадњи са неком од партнерских земаља, он мора укључивати барем једну програмску и једну партнерску земљу.

Активности које се не могу назвати омладинском разменом у оквиру Еразмус+ програма су: академска студијска путовања, размене које за циљ имају стварање финансијске добити, туристичка путовања, фестивали, уметничке турнеје.

Детаљније информације о Омладинским разменама могу се наћи у тексту Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, као и у Анексу 1а Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, на страни 28.

Последње модификовано: децембар 18, 2017Публикације: