KA1 – Omladinske razmene

U okviru Ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ akteri iz Srbije tokom 2019. godine mogu da budu podnosioci projekata, kao i partneri na projektima omladinskih razmena akterima iz programskih zemalja, u sva tri konkursna roka.

Omladinske razmene omogućavaju mladima 13–30 godina, iz najmanje dve različite zemlje, da se susretnu i žive zajedno od 5 dana do 21 dan (izuzimajući vreme putovanja do i od odredišta). Tokom trajanja razmene učesnici prolaze program (mešavinu radionica, iskustvenih vežbi, debata, simulacija, aktivnosti na otvorenom prostoru i dr.), koji su zajednički pripremili pre početka same razmene. Nacionalne grupe se sastoje od najmanje četiri učesnika i omladinskog lidera, koji mora biti punoletan i čiji je zadatak da pruža podršku mladima tokom omladinske razmene.

Kroz razmenu mladi razvijaju svoje kompetencije; bave se temama koje su od opšteg društvenog značaja; otkrivaju nove kulture, navike i životne stilove – uglavnom kroz vršnjačko učenje; rade na osnaživanju vrednosti kao što su solidarnost, demokratija, prijateljstvo… Proces učenja tokom omladinskih razmena ima sva metodološka obeležja neformalnog obrazovanja.

U svakoj omladinskoj razmeni učestvuju mladi iz dve ili više zemalja; pritom, ako se projekat realizuje u saradnji sa nekom od partnerskih zemalja, on mora uključivati barem jednu programsku i jednu partnersku zemlju.

Aktivnosti koje se ne mogu nazvati omladinskom razmenom u okviru Erazmus+ programa su: akademska studijska putovanja, razmene koje za cilj imaju stvaranje finansijske dobiti, turistička putovanja, festivali, umetničke turneje.

Detaljnije informacije o Omladinskim razmenama mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Prethodno, u konkursnim rokovima 2017. i 2018. godine, akterima iz Srbije je u okviru dva Nacionalna poziva bila otvorena mogućnost podnošenja projektnih prijava u okviru KA1 Mobilnost mladih. Lista odobrenih projekata je dostupna na ovom linku.

Poslednje modifikovano: oktobar 23, 2018Publikacije: