KA1 – Omladinske razmene

U okviru Ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ akteri iz Srbije mogu, u ograničenom kapacitetu, da budu podnosioci projekata, kao i partneri na projektima omladinskih razmena, kao komponente mobilnosti mladih. Takođe, kao i ranijih godina, tokom 2018. godine, akteri iz Srbije mogu da budu i partneri akterima iz programskih zemalja na projektima mobilnosti mladih u sva tri konkursna roka. 

Omladinske razmene omogućavaju mladima 13–30 godina, iz najmanje dve različite zemlje, da se susretnu i žive zajedno od 5 dana do 21 dan (izuzimajući vreme putovanja do i od odredišta). Tokom trajanja razmene učesnici prolaze program (mešavinu radionica, iskustvenih vežbi, debata, simulacija, aktivnosti na otvorenom prostoru i dr.), koji su zajednički pripremili pre početka same razmene. Nacionalne grupe se sastoje od najmanje četiri učesnika i omladinskog lidera, koji mora biti punoletan i čiji je zadatak da pruža podršku mladima tokom omladinske razmene.

Kroz razmenu mladi razvijaju svoje kompetencije; bave se temama koje su od opšteg društvenog značaja; otkrivaju nove kulture, navike i životne stilove – uglavnom kroz vršnjačko učenje; rade na osnaživanju vrednosti kao što su solidarnost, demokratija, prijateljstvo… Proces učenja tokom omladinskih razmena ima sva metodološka obeležja neformalnog obrazovanja.

U svakoj omladinskoj razmeni učestvuju mladi iz dve zemlje ili više zemalja; pritom, ako se projekat realizuje u saradnji sa nekom od partnerskih zemalja, on mora uključivati barem jednu programsku i jednu partnersku zemlju.

Aktivnosti koje se ne mogu nazvati omladinskom razmenom u okviru Erazmus+ programa su: akademska studijska putovanja, razmene koje za cilj imaju stvaranje finansijske dobiti, turistička putovanja, festivali, umetničke turneje.

Detaljnije informacije o Omladinskim razmenama mogu se naći u tekstu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, kao i u Aneksu 1a Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, na strani 28.

Poslednje modifikovano: decembar 18, 2017Publikacije: