КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука

Основне информације о пројектима мобилности у области стручног образовања и обука погледати овде.

Трајање

Пројекти мобилности трају до 12 месеци. Институција која подноси пројектну пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве пројекта, а у складу са циљевима пројекта и врстом планираних активности. Једна активност наставног особља и едукатора у оквиру пројекта може да траје од 2 дана до 2 месеца, док приправнички стаж за ученике и полазнике стручног образовања и обука може трајати од 2 недеље до 12 месеци.

Подносилац пројектне пријаве и партнер – разлике, ко може за шта да се пријави

Средње стручне школе и установе активне у области стручног образовања и обука из Србије ће моћи да учествују у пројектима мобилности (KA1 Mobility projects for VET) у својству подносиоца пројекта. Подносилац пројекта пише и подноси пројектну пријаву и уколико она буде одобрена, добија сва средства потребна за реализацију пројекта, која по потреби пребацује својим партнерима. Партнер на пројекту учествује у планирању и спровођењу пројектних активности и по потреби од подносиоца пројекта добија новчана средства намењена реализацији одређених активности.

Током припремних мера пријаве за ову врсту пројеката установе из Републике Србије подносиће Фондацији Темпус. У поређењу са програмским земљама за институције из Србије важиће одређена ограничења током новог конкурсног рока:

 • установе из Србије ће моћи да учествују у КА1 пројектима мобилности у статусу подносиоца пројектне пријаве;
 • установе из Србије неће моћи да учествују у КА1 пројектима мобилности као партнери установама из других земаља;
 • пројекти мобилности биће искључиво одлазног карактера, што значи да ће учесници из Србије моћи да проведу период мобилности у партнерској установи у другој земљи, док долазна мобилност, тј. долазак учесника из других земаља на период мобилности у установе у Србији неће бити могућ;
 • време трајања пројекта мобилности ограничено је на 12 месеци;
 • буџет за ову врсту пројеката током новог конкурсног рока биће ограничен.

Коју улогу могу имати организације које учествују у пројекту мобилности

Организације које учествују у пројектима мобилности имају следеће улоге:

 • организација подносилац пријаве (applicant organisation) – установа из Србије одговорна за предлог пројекта мобилности, потписивање и управљање уговором о додели бесповратних средстава и за извештавање. Организација подносилац пријаве може је уједно и организација пошиљалац. Подносилац пријаве може бити и координатор конзорцијума, односно вођа националног конзорцијума партнерских организација у истој држави, чији је циљ слање наставног особља на активности у иностранство (организације из Србије које су партнери у оквиру националног конзорцијума моћи ће да буду искључиво посредничке организације);
 • организација пошиљалац (sending organisation) – школа или организација активна у области стручног образовања и обука из Србије одговорна за одабир учесника мобилности и њихово слање у иностранство;
 • организација прималац (receiving organisation) – школа или организација из програмске земље одговорна за примање учесника мобилности и за понуду и организацију програма активности;
 • посредничка организација (intermediary organisation) – ово је организација активна на тржишту рада или у области стручног образовања и обука. Она је партнер у националном конзорцијуму за мобилност, али није пошиљалац. Њена улога може бити учешће и олакшавање административне процедуре за слање учесника на период мобилности и боље усклађивање профила учесника са потребама предузећа у случају праксе. Организације из Србије моћи ће да имају и улогу посредничке организације у оквиру националног конзорцијума.

Организација прималац и организација пошиљалац заједно са учесницима мобилности требало би да пре почетка периода мобилности утврде активности ученика или полазника програма у Уговору за учење, а запослених у Уговору о мобилности. Овим уговорима прецизирају се циљани исходи учења током периода мобилности, услови формалног признавања исхода учења где је то могуће и права и обавезе сваке стране.

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности спадају у три категорије: релевантност пројекта; квалитет пројекта и имплементација; утицај пројекта и дисеминација.

У оквиру категорије релевантност пројекта посматра се:

 • релевантност пројекта према циљевима Акције и према потребама и циљевима организација и особа које учествују, како је наведено у Европском развојном плану;
 • у којој мери је предлог погодан за добијање квалитетних исхода учења учесника и јачање капацитета и међународног делокруга организација које учествују.

У оквиру категорије квалитет пројекта и имплементација процењује се:

 • јасноћа, комплетност и квалитет свих фаза предлога пројекта (припрема, спровођење активности и праћење);
 • склад између циљева пројекта и предложених активности;
 • квалитет Европског развојног плана организације;
 • адекватност мера за избор и укључивање учесника пројектних активности;
 • квалитет практичних аранжмана, управљања и модалитета подршке;
 • квалитет припреме која је пружена учесницима;
 • квалитет поступака за признавање и вредновање исхода учења учесника.

У оквиру категорије утицај и дисеминација посматра се:

 • квалитет мера за вредновање резултата пројекта;
 • потенцијални утицај пројекта на појединачне учеснике и на организације које учествују током и након трајања пројекта, као и утицај изван организација и појединаца који директно учествују у пројекту (на локалном, регионалном, националном и/или европском нивоу);
 • адекватност и квалитет мера усмерених на ширење резултата пројекта унутар и изван организација које учествују.

Организације активне у области стручног образовања и обука из Србије КА1 пројекте мобилности пријављују Фондацији Темпус. Национални позив за КА1 пројекте мобилности расписан је у новембру 2018. године, са роком пријаве до 1. фебруара 2018. године у подне. Информације о формуларима за пријаву пројеката биће доступни на сајту Фондације Темпус.

За све додатне информације можете се путем мејла или телефона обратити Групи за школе, предшколске установе и образовање одраслих Фондације Темпус.

Контакт:
Фондација Темпус
Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих
Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Београд, Србија
Тел./факс: 011/3342-430
schools-vet@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Линкови ка релевантним сајтовима:

School Education Gateway

eTwinning

Линк за ЕU налог

Водич за креирање EU налога

Линк за добијање PIC броја

Образац за идентификацију правног лица

Образац за финансијску идентификацију правног лица

Техничка упутства за попуњавање пријавног формулара

Еразмус+ програмски водич за 2018. годину

Практичан водич за лидере у школама

Европска комисија