КА1 – Високо образовање

КА103 и КА107:

КА103 – пројекти мобилности у области високог образовања између програмских држава: 

КА107 – пројекти међународне кредитне мобилности: