KA1 – Visoko obrazovanje

KA103 i KA107:

KA103 – projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih država: 

KA107 – projekti međunarodne kreditne mobilnosti: