Volonterske akivnosti

Volonterske aktivnosti u okviru Erazmus+ projekata KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih omogućavaju mladima 17–30 godina da u periodu od 2 meseca do 12 meseci iskažu svoju posvećenost kroz celodnevno neplaćeno volontiranje u stranoj zemlji, u EU ili izvan EU. Mladi dobijaju priliku da se uključe u svakodnevni život organizacija koje ih prihvataju kao volontere. Neke od tema kojima se mogu baviti su: omladinska politika, lični i društveno-obrazovni razvoj, građanski aktivizam, socijalna zaštita, inkluzija, briga o životnoj sredini, neformalno-obrazovni programi, informacione i komunikacione tehnologije i medijska pismenost, kultura i kreativnost, saradnja, itd.

Mladi iz Programskih zemalja mogu da učestvuju u volonterskim aktivnostima i borave u nekoj od partnerskih zemalja koje prema pravilima Erazmus+ programa mogu da učestvuju u projektima KA2 Izgradnje kapaciteta, dok volonteri iz Partnerskih zemalja sa pravom učešća u ovim projektima mogu da borave u nekoj od Programskih zemalja uključenih u projekat. Mladi mogu učestvovati u volonterskim aktivnostima ili u programu Evropske inicijative za solidarnost najviše do 12 meseci, i to samo jednom u životu. Razlog ovoga jeste da se kroz Erazmus+ omogući volontiranje što većeg broja mladih različitog porekla, obrazovanja i veština. Mladi sa smanjenim mogućnostima mogu da dobiju dodatnu podršku kako bi im se omogućilo učešće. Njima je omogućeno da kroz Erazmus+ učestvuju u volonterskim aktivnostima jednom u kraćem vremenskom trajanju (od 2 nedelje do dva meseca), kako bi iskusili dobrobiti međunarodnog volontiranja, i još jednom u dužem trajanju (od 2 meseca do 12 meseci).

Organizacije i institucije iz Srbije, koje žele da šalju ili primaju volontere, moraju posedovati oznaku kvaliteta za Evropsku inicijativu za solidarnost ili važeću akreditaciju za Evropski volonterski servis. Više informacija o procesu sticanja oznake kvaliteta možete pronaći na linku akreditacija.

Učešće u volonterskim aktivnostima za volontera/-e je besplatno, izuzev mogućeg snošenja dela troškova prevoza (ukoliko programom Erazmus+ nije predviđeno da oni budu u potpunosti pokriveni), te dodatnih troškova koji nisu neposredno povezani sa samim projektom.

Aktivnosti koje se ne mogu organizovati pod okriljem volonterskih aktivnosti su: povremeno, nestrukturisano, poludnevno volontiranje; praksa u firmama; studiranje ili stručno usavršavanje u inostranstvu.

Detaljnije informacije o volonterskim aktivnostima u okviru KA2 projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Poslednje modifikovano: novembar 8, 2019Publikacije: