Волонтерске акивности

Волонтерске активности у оквиру Еразмус+ пројеката КА2 Изградња капацитета у области младих омогућавају младима 17–30 година да у периоду од 2 месеца до 12 месеци искажу своју посвећеност кроз целодневно неплаћено волонтирање у страној земљи, у ЕУ или изван ЕУ. Млади добијају прилику да се укључе у свакодневни живот организација које их прихватају као волонтере. Неке од тема којима се могу бавити су: омладинска политика, лични и друштвено-образовни развој, грађански активизам, социјална заштита, инклузија, брига о животној средини, неформално-образовни програми, информационе и комуникационе технологије и медијска писменост, култура и креативност, сарадња, итд.

Млади из Програмских земаља могу да учествују у волонтерским активностима и бораве у некој од партнерских земаља које према правилима Еразмус+ програма могу да учествују у пројектима КА2 Изградње капацитета, док волонтери из Партнерских земаља са правом учешћа у овим пројектима могу да бораве у некој од Програмских земаља укључених у пројекат. Млади могу учествовати у волонтерским активностима или у програму Европске иницијативе за солидарност највише до 12 месеци, и то само једном у животу. Разлог овога јесте да се кроз Еразмус+ омогући волонтирање што већег броја младих различитог порекла, образовања и вештина. Млади са смањеним могућностима могу да добију додатну подршку како би им се омогућило учешће. Њима је омогућено да кроз Еразмус+ учествују у волонтерским активностима једном у краћем временском трајању (од 2 недеље до два месеца), како би искусили добробити међународног волонтирања, и још једном у дужем трајању (од 2 месеца до 12 месеци).

Организације и институције из Србије, које желе да шаљу или примају волонтере, морају поседовати ознаку квалитета за Европску иницијативу за солидарност или важећу акредитацију за Европски волонтерски сервис. Више информација о процесу стицања ознаке квалитета можете пронаћи на линку акредитација.

Учешће у волонтерским активностима за волонтера/-е је бесплатно, изузев могућег сношења дела трошкова превоза (уколико програмом Еразмус+ није предвиђено да они буду у потпуности покривени), те додатних трошкова који нису непосредно повезани са самим пројектом.

Активности које се не могу организовати под окриљем волонтерских активности су: повремено, неструктурисано, полудневно волонтирање; пракса у фирмама; студирање или стручно усавршавање у иностранству.

Детаљније информације о волонтерским активностима у оквиру КА2 пројеката Изградње капацитета у области младих могу се наћи у тексту Еразмус+ програмског водича.

Последње модификовано: November 8, 2019Публикације: