КА1 – Волонтерски пројекти

У оквиру Кључне активности 1 програма Еразмус+ актери из Србије могу, у ограниченом капацитету, да буду подносиоци пројеката. Такође, као и ранијих година, током 2018. године, актери из Србије могу да буду и партнери актерима из програмских земаља на пројектима мобилности младих у сва три конкурсна рока. Младима из Србије је на располагању могућност да волонтирају у некој од 33 програмске земље у склопу програма Еразмус+. Волонтерски пројекти су врло слични пројектима у оквиру Европског волонтерског сервиса који су реализовани у претходном периоду.

Волонтерски пројекти омогућавају младима 17–30 година да у периоду од 2 месеца до 12 месеци искажу своју посвећеност кроз целодневно неплаћено волонтирање у страној земљи, у ЕУ или изван ЕУ. Млади добијају прилику да се укључе у свакодневни живот организација које их прихватају као волонтере. Неке од тема којима се могу бавити су: омладинска политика, лични и друштвено-образовни развој, грађански активизам, социјална заштита, инклузија, брига о животној средини, неформално-образовни програми, информационе и комуникационе технологије и медијска писменост, култура и креативност, сарадња, итд.

Млади могу да учествују у волонтерским пројектима и бораве у некој од земаља Европе највише до 12 месеци, и то само једном у животу. Разлог овога јесте да се кроз Еразмус+ омогући волонтирање што већег броја младих различитог порекла, образовања и вештина. Млади са смањеним могућностима могу да добију додатну подршку како би им се омогућило учешће. Њима је омогућено да кроз Еразмус+ учествују у волонтерском пројекту једном у краћем временском трајању (од 2 недеље до два месеца), како би искусили добробити међународног волонтирања, и још једном у дужем трајању (од 2 месеца до 12 месеци).

Актери, организације и институције из Србије, које желе да шаљу или примају волонтере, или да координирају волонтерским пројектом, морају бити акредитовани за то. Више информација о процесу акредитације можете пронаћи на линку акредитација.

Учешће у волонтерском пројекту за волонтера/-е је бесплатно, изузев могућег сношења дела трошкова превоза (уколико програмом Еразмус+ није предвиђено да они буду у потпуности покривени), те додатних трошкова који нису непосредно повезани са самим пројектом.

Активности које се не могу организовати под окриљем волонтерских пројеката су: повремено, неструктурисано, полудневно волонтирање; пракса у фирмама; студирање или стручно усавршавање у иностранству.

Детаљније информације о волонтерским пројектима од 2019. године могу се наћи у тексту Еразмус+ програмског водича.

Последње модификовано: октобар 31, 2018Публикације: