KA1 – Volonterski projekti

U okviru Ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ akteri iz Srbije mogu, u ograničenom kapacitetu, da budu podnosioci projekata. Takođe, kao i ranijih godina, tokom 2018. godine, akteri iz Srbije mogu da budu i partneri akterima iz programskih zemalja na projektima mobilnosti mladih u sva tri konkursna roka. Mladima iz Srbije je na raspolaganju mogućnost da volontiraju u nekoj od 33 programske zemlje u sklopu programa Erazmus+. Volonterski projekti su vrlo slični projektima u okviru Evropskog volonterskog servisa koji su realizovani u prethodnom periodu.

Volonterski projekti omogućavaju mladima 17–30 godina da u periodu od 2 meseca do 12 meseci iskažu svoju posvećenost kroz celodnevno neplaćeno volontiranje u stranoj zemlji, u EU ili izvan EU. Mladi dobijaju priliku da se uključe u svakodnevni život organizacija koje ih prihvataju kao volontere. Neke od tema kojima se mogu baviti su: omladinska politika, lični i društveno-obrazovni razvoj, građanski aktivizam, socijalna zaštita, inkluzija, briga o životnoj sredini, neformalno-obrazovni programi, informacione i komunikacione tehnologije i medijska pismenost, kultura i kreativnost, saradnja, itd.

Mladi mogu da učestvuju u volonterskim projektima i borave u nekoj od zemalja Evrope najviše do 12 meseci, i to samo jednom u životu. Razlog ovoga jeste da se kroz Erazmus+ omogući volontiranje što većeg broja mladih različitog porekla, obrazovanja i veština. Mladi sa smanjenim mogućnostima mogu da dobiju dodatnu podršku kako bi im se omogućilo učešće. Njima je omogućeno da kroz Erazmus+ učestvuju u volonterskom projektu jednom u kraćem vremenskom trajanju (od 2 nedelje do dva meseca), kako bi iskusili dobrobiti međunarodnog volontiranja, i još jednom u dužem trajanju (od 2 meseca do 12 meseci).

Akteri, organizacije i institucije iz Srbije, koje žele da šalju ili primaju volontere, ili da koordiniraju volonterskim projektom, moraju biti akreditovani za to. Više informacija o procesu akreditacije možete pronaći na linku akreditacija.

Učešće u volonterskom projektu za volontera/-e je besplatno, izuzev mogućeg snošenja dela troškova prevoza (ukoliko programom Erazmus+ nije predviđeno da oni budu u potpunosti pokriveni), te dodatnih troškova koji nisu neposredno povezani sa samim projektom.

Aktivnosti koje se ne mogu organizovati pod okriljem volonterskih projekata su: povremeno, nestrukturisano, poludnevno volontiranje; praksa u firmama; studiranje ili stručno usavršavanje u inostranstvu.

Detaljnije informacije o volonterskim projektima od 2019. godine mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: