Списак саветника за праћење КА103 пројеката, одобрених 2019. године

На овој страници се налазе информације о томе који пројектни саветник испред Фондације Темпус је задужен за праћење КА103 пројеката мобилности у високом образовању, између програмских земаља, одобрених за финансирање 2019. године.

Списак саветника за праћење одобрених пројеката КА103 је следећи:

Број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Пројектни саветник
2019-1-RS01-KA103-000595 Универзитет у Београду Дарко Милогорић
2019-1-RS01-KA103-000505 Универзитет у Новом Саду Татјана Станковић
2019-1-RS01-KA103-000495 Универзитет у Нишу Татјана Станковић
2019-1-RS01-KA103-000493 Универзитет у Крагујевцу Дарко Милогорић
2019-1-RS01-KA103-000588 Мегатренд универзитет, Београд Татјана Станковић
2019-1-RS01-KA103-000481 Универзитет Сингидунум Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000590 Универзитет уметности у Београду Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000746 Метрополитан универзитет, Београду Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000496 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду Татјана Станковић
2019-1-RS01-KA103-000567 Универзитет ЕDUCONS у Сремској Каменици Татјана Станковић
2019-1-RS01-KA103-000500 Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду Татјана Станковић
2019-1-RS01-KA103-000684 Висока пословна школа струковних студија, Лесковац Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000484 Висока школа струковних стsудија – Београдска политехника, Београд Дарко Милогорић
2019-1-RS01-KA103-000608 Висока техничка школа струковних студија у Нишу Татјана Станковић
2019-1-RS01-KA103-000554 Висока школа струковних студија, Ужице Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000659 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Sirmium, Сремска Митровица Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000586 Висока техничка школа струковних студија, Суботица Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000521 Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд Дарко Милогорић
2019-1-RS01-KA103-000482 Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000533 Универзитет у Новом Пазару Олга Јовановић
2019-1-RS01-KA103-000688 Висока школа социјалног рада, Београд Татјана Станковић

За све додатне информације, можете се обратити групи за високо образовање Фондације Темпус, путем следеће мејл адресе: higher-education@tempus.ac.rs