КА2 пројекти Стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука

Основне информације о пројектима Стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука можете погледати овде.

Трајање

Пројекти Стратешких патнерстава трају од 12 месеци до 22 месеца. Институција која подноси пројектну пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве пројекта, а у складу са циљевима пројекта и врстом планираних активности. Једна активност у оквиру пројекта може имати следеће трајање:

  • мобилност ученика и полазника програма уз комбинацију кратких периода мобилности (од 5 дана до 2 месеца) и виртуелне мобилности;
  • дужи периоди држања наставе или обука (од 2 месеца до 12 месеци);
  • кратки периоди заједничких тренинга за запослене (од 5 дана до 2 месеца, не укључујући период путовања).

Подносилац пројектне пријаве и партнер – разлике, ко може за шта да се пријави

Средње стручне школе и установе активне у области стручног образовања и обука из Србије моћи ће да учествују у пројекатима мобилности (KA2 Strategic partnerships in VET – Vocational Education and Training) у својству подносиоца пројекта. Подносилац пројекта пише и подноси пројектну пријаву и, уколико она буде одобрена, добија сва средства потребна за реализацију пројекта, која по потреби пребацује својим партнерима. Партнер на пројекту учествује у планирању и спровођењу пројектних активности и по потреби од подносиоца пројекта добија новчана средства намењена реализацији одређених активности.

Организације и институције у Републици Србији ће моћи да пријаве КА2 пројекте самостално или у име свих организација укључених у пројекат. Стратешко партнерство је пројекат међународне сарадње и укључује барем три организације из три различите програмске земље. У овај минимални број земаља ће се током припремних мера убрајати и Србија. Не постоји максималан број партнера, али буџет намењен управљању и спровођењу пројекта је ограничен (укључује до 10 партнера). Све учеснице пројекта морају бити потврђене у тренутку подношења пријаве за бесповратна средства.

КА2 пројекти спадају у децентрализоване акције програма Еразмус+, што значи да се пројекти пријављују националној агенцији програмских земаља коју су именовале надлежне државне институције тих земаља. Током припремних мера пријаве за ову врсту пројеката установе из Републике Србије подносиће Фондацији Темпус. У поређењу са програмским земљама за институције из Србије важиће одређена ограничења током новог конкурсног рока:

  • партнери установама из Србије које ће подносити пројектне пријаве моћи ће да буду искључиво установе из програмских земаља (сви КА2 пројекти за установе из Србије биће међународног карактера);
  • време трајања пројекта ограничено је на 24 месеца;
  • буџет за ову врсту пројеката током новог конкурсног рока биће ограничен.

Критеријуми за одобравање КА2 пројеката

Пројекти се оцењују на основу следећих критеријума:

  • релевантности пројеката у односу на хоризонталне или специфичне приоритете;
  • квалитета предлога пројекта и имплементације:

o   план који је јасан, потпуно дефинисан и садржи потпуно и добро усаглашене фазе;

о   постојање фаза припреме, спровођења, надзора, оцењивања и дисеминације;

о   доследна усклађеност циљева и предложених активности;

о   предложена методологија је квалитетна и изводљива;

о   планиране су мере које осигуравају контролу квалитета пројекта;

о   спровођење активности је у наведеном року и у оквиру финансијских прорачуна;

о   пројекат оправдава финансијска средства и подразумева активности подучавања, обучавања и учења;

о   активности су у складу са циљевима пројекта и укључују одговарајући број учесника;

о   пројекат садржи висок квалитет мера којима се вреднују резултати учења у складу са европским правилима и начелима транспарентности.

  • степена ефикасности пројектног тима и сарадње:

о   да ли су укључене релевантне организације;

о   да ли учесници поседују неопходне вештине, искуство и стручност;

о    одговорности и улоге су логично подељене;

о   укључују се потребни одговарајући и нови учесници;

о   постоје ефикасни механизми за координацију и комуникацију.

  • утицаја, дисеминације и одрживости: пројекат садржи мере квалитета за оцењивање резултата пројекта (могући утицај пројекта за време и након трајања пројекта, постојање плана дисеминације унутар и изван пројекта, постојање планова осигурања одрживости пројекта).

Организације активне у области стручног орбазовања и обука из Србије КА2 пројекте Стратешких партнерстава пријављују Фондацији Темпус. Национални позив за КА2 пројекте за институције и установе из Републике Србије расписан је у новембру 2017. године, док ће рок за пријаву бити до 21. марта 2018. године у подне. Формулари за пријаву пројеката се преузимају са сајта Фондације Темпус.

За све додатне информације можете се путем мејла или телефона обратити Групи за школе, предшколске установе и образовање одраслих Фондације Темпус.

Контакт:

Фондација Темпус

Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих

Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Београд, Србија

Tel./faks: 011/3342-430

schools-vet@tempus.ac.rs

www.erasmusplus.rs

 

Линкови ка релевантним сајтовима

School Education Gateway

eTwinning

Линк за ЕU налог

Водич за креирање EU налога

Линк за добијање PIC броја

Образац за идентификацију правног лица

Образац за финансијску идентификацију правног лица

Техничка упутства за попуњавање пријавног формулара

Еразмус+ програмски водич за 2018. годину

Практичан водич за лидере у школама

Европска комисија