Prijava za radionice za pripremu projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih u okviru programa Erazmus+

Fondacija Tempus organizuje jednodnevne radionice sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih u okviru Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ za 2018. godinu. Grupa za mlade Fondacije Tempus će organizovati jednodnevne radionice posvećene razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih.

Radionice su namenjene predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte KA2 Strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva u roku 26. april, 2018. godine.

Ciljevi radionica su:

  • Unaprediti znanje učesnika o mogućnostima kroz KA2 Strateška partnerstva u oblasti u mladih, u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu;
  • Unaprediti znanje učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru Ključne aktivnosti 2; 
  • Upoznati učesnike sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA2;
  • Unaprediti projektne ideje učesnika.

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu:

  • 28. februar – Beogradod 10 do 17 časova – rok za prijavu 19. februar do 10 časova;
  • 6. mart – Niš, od 10 do 17 časova – rok za prijavu 23. februar do 10. časova.

Obe radionice imaju isti sadržaj i pokrivaju iste teme. Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata. Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionice. Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice.

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem formulara.

Broj učesnika radionica je ograničen. Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Učešće je besplatno.

Pri izboru učesnika, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija sa konkretnim projektnim idejama za KA2 projekte Strateških partnerstava.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i hranu tokom radionica.

Poslednje modifikovano: February 19, 2018Publikacije: