КА2 – Стратешка партнерства у области младих

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ актери из Србије могу да буду подносиоци пројеката у оквиру КА2 Стратешка партнерства у области младих. Такође, од 2019. године актери из Србије ће моћи да буду и партнери актерима из програмских земаља на пројектима Стратешких партнерстава, без ограничења.

Пројекти стратешких партнерстава имају за циљ пружање подршке развоју, дељењу и примени добрих пракси, као и имплементацији заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, вршњачко учење и размене искустава на европском нивоу.

 

Пројекти у оквиру ове подакције могу да буду усмерени на развој иновација или на размену добрих пракси.

Стратешка партнерства која подржавају иновације подразумевају пројекте у оквиру којих се развијају иновативни резултати, уз интензивне активности дисеминације и коришћења постојећих и нових иновативних програма и идеја.

Стратешка партнерства која подржавају размену добрих пракси омогућавају организацијама и институцијама да развијају и оснажују постојеће мреже, увећавају свој капацитет за рад на транснационалном нивоу, као и да деле и суочавају идеје, праксе и методе. Кроз ову подакцију, могу се организовати и транснационалне омладинске иницијативе, пројекти који подржавају друштвену ангажованост и предузетнички дух младих, који сами започињу, организују и спроводе пројекат.

У оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+,  организације и институције из Србије су у оквиру Националног позива за 2018. годину имале прилику да по први пут поднесу пројекат стратешких партнерстава у области младих у оквиру КА2. Листу пројеката одобрених за финансирање можете пронаћи на линку овде.

 

Специфични приоритети за пројекте стратешких партнерстава у области младих:

– Промоција квалитета омладинског рада. Предност ће бити дата пројектима који:

 • подржавају изградњу капацитета омладинских радника и релевантних актера омладинског рада;
 • подржавају омладинске раднике у развијању и дељењу ефективних метода за укључивање маргинализованих младих у програм, као и у превенцији расизма и нетолеранције међу младима, адресирање ризика, могућности и импликација дигитализације;
 • подстичу инклузију и запошљивост младих са смањеним могућностима (укључујући младе који нису запослени нити укључени у образовање или обуке), уз посебан фокус на младе који су у ризику од маргинализације и младих са мигрантским искуством, укључујући новопристигле мигранте и младе избеглице;
 • промовишу интеркултурални дијалог и оснажују познавање и прихватање различитости у друштву;
 • отварају омладински рад ка међусекторској сарадњи, која омогућава већу синергију између свих поља активности релевантних за младе;
 • омогућавају лакши прелазак младих у свет одраслих, нарочито кроз интеграцију у тржиште рада;
 • развијају компетенције код младих, постављају стандарде квалитета, етичке и професионалне стандарде;
 • оснажују везе између политика, истраживања и праксе;
 • промовишу боље познавање положаја младих и омладинских политика, као и препознавање и признавање омладинског рада и неформалног и информалног учења на европском, националном, регионалном и локалном нивоу;

– Промоција укључивања, повезивања и оснаживања: ојачавање међусекторске сарадње која дозвољава већу синергију свих поља активности релевантних за младе, са посебним фокусом на приступу правима, аутономији и партиципацији – укључујући електронску партиципацију – и активног грађанства младих, нарочито младих у ризику од друштвеног искључивања, кроз пројекте који:

 • подржавају интензивније учешће свих младих у демократском и грађанском животу у Европи;
 • јачају и продубљују политичку и друштвену партиципацију младих на локалном, регионалном, националном, европском или глобалном нивоу;
 • подстичу волонтирање међу младима;
 • повећавају друштвену инклузију свих младих, узимајући у обзир основне европске вредности;
 • промовишу различитост, интеркултурални и међурелигијски дијалог, заједничке вредности слободе, толеранције и поштовања људских права, друштвених и економских права;
 • подстичу критичко размишљање и медијску писменост младих;
 • јачају иницијативу младих у друштву;
 • омогућавају младима да се повежу, изразе своја мишљења и утичу на демократски изабране ствараоце политика, јавну управу, интересне групе, организације цивилног друштва, или појединачне грађане у оквиру било којих политичких или друштвених процеса који утичу на животе младих;

– Промоција образовања у области предузетништва, друштвеног предузетништва и непрофитних активности међу младима. Приоритет ће бити дат пројектима у форми транснационалне омладинске иницијативе која дозвољава групама младих да претворе идеје у стварност, укључујући и фацилитирање ове могућности кроз социјална предузећа, као и да се суоче са изазовима и препознатим проблемима у својој свакодневици.

Пројектне активности могу подразумевати:

 • Активности које оснажују сарадњу и умрежавање међу организацијама;
 • Тестирање и примена иновативних пракси у области младих;
 • Активности које омогућавају препознавање и признавање знања, вештина и компетенција стечених кроз формално, неформално и информално учење;
 • Активности сарадње међу регионалним надлежним актерима у циљу промоције развоја омладинских система и њихове интеграције у активности локалног и регионалног развоја;
 • Активности подршке лицима са хендикепом у образовању и преласку на тржиште рада, укључујући борбу против сегрегације и дискриминације маргинализованих заједница;
 • Активности намењене бољој припреми и развоју образовања и обука/тренинга професионалаца у циљу суочавања са изазовима у постизању једнакости, различитости и инклузије у окружењу за учење;
 • Активности које промовишу интеграцију избеглица, тражилаца азила и миграната, и подизање свести о избегличкој кризи у Европи;
 • Транснационалне иницијативе које подржавају предузетничко размишљање и вештине, које ојачавају активно грађанство и предузетништво, а које спроводе две или више групе младих из различитих земаља.

Детаљније информације о стратешким партнерствима у области младих могу се наћи у тексту Еразмус+ програмског водича.

Претходно, у конкурсном року 2018. године, актерима из Србије у једном Националном позиву била је отворена могућност подношења пројектних пријава у оквиру КА2 – Стратешка партнерства у области младих. Листа одобрених пројеката је доступна на овом линку.

Последње модификовано: октобар 31, 2018Публикације: