КА2 – Стратешка партнерства у области младих

Уколико ваша организација тек креће са међународним активностима у области младих, препоручујемо прво улогу партнера а након тога и улогу координатора међународног пројекта.

Пројекти стратешких партнерстава имају за циљ пружање подршке развоју, дељењу и примени добрих пракси, као и имплементацији заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, вршњачко учење и размене искустава на европском нивоу.

Пројекти у оквиру ове подакције могу да буду усмерени на развој иновација или на размену добрих пракси.

Стратешка партнерства која подржавају иновације подразумевају пројекте у оквиру којих се развијају иновативни производи интелектуалног рада, уз интензивне активности представљања резултата пројекта.

Стратешка партнерства која подржавају размену добрих пракси омогућавају организацијама и институцијама да развијају и оснажују постојеће мреже, увећавају свој капацитет за рад на транснационалном нивоу, као и да деле и суочавају идеје, праксе и методе. Кроз ову подакцију, могу се организовати и транснационалне омладинске иницијативе, пројекти који подржавају друштвену ангажованост и предузетнички дух младих, који сами започињу, организују и спроводе пројекат.

Специфични приоритети за пројекте стратешких партнерстава у области младих:

– Промоција укључивања, повезивања и оснаживања: ојачавање међусекторске сарадње која дозвољава већу синергију свих поља активности релевантних за младе, са посебним фокусом на партиципацији – укључујући и алтернативне и иновативне видове партиципације – и активног грађанства младих, нарочито младих у ризику од друштвеног искључивања

–  Допринос квалитету, иновацијама и препознавању омладинског рада

– Промоција предузетништва, креативног учења и друштвеног предузетништва међу младима.

Детаљније информације о стратешким партнерствима у области младих могу се наћи у тексту Еразмус+ програмског водича.

Листа одобрених пројеката Стратешких партнерстава у области младих у Србији је доступна на овом линку.

Средства за ову врсту пројеката су ограничена, те је препоручљиво да се о расположивим средствима информишете на интернет презентацији Еразмус+ Програма у Србији. 

Последње модификовано: November 7, 2019Публикације: