КА3 – Пројекти дијалога младих

У оквиру Кључне активности 3 програма Еразмус+ и подакције Пројекти дијалога младих, актери из Србије од 2019. године по први пут могу бити подносиоци пројеката, у сва три конкурсна рока. Такође, актери из Србије могу бити партнери на овој врсти пројеката организацијама и институцијама из програмксих земаља.

Подакција Пројекти дијалога младих промовише активно учешће младих у демократском животу и подстиче дебату између младих и твораца политика од значаја за младе.

Пројекти у оквиру ове подакције могу имати форму састанака, конференција, консултативних процеса и догађаја који промовишу активно учешће младих у демократском животу Европе, као и њихову интеракцију са доносиоцима одлука.

Сваки пројекат може обухватити једну или више активности:

  • национални састанци и транснационални/међународни семинари, који ће омогућити информисање, дебату и активно учешће младих – у дијалогу са доносиоцима одлука – о питањима која су значајна за Омладинску стратегију ЕУ и њене механизме за дијалог;
  • национални састанци и транснационални семинари, као претходница званичним омладинским конференцијама које сваког семестра организује земља чланица ЕУ, председавајућа ЕУ у том тренутку;
  • догађаји који промовишу дебате и информисање о омладинским политикама, а који су повезани са активностима организованим у оквиру Европске недеље младих;
  • консултативни процеси, са циљем освешћивања потреба младих по питањима од значаја за учешће у демократском животу (онлајн консултације, испитивања јавног мњења, итд.);
  • састанци и семинари, информативни догађаји или дебате између младих и доносилаца одлука/експерата на пољу рада са младима, у вези са учешћем младих у демократском животу;
  • догађаји који симулирају функционисање демократских институција и улогâ доносилаца одлука у оквиру ових институција.

Као резултат оваквих пројеката, требало би да млади обезбеде да се њихов глас чује (кроз формулисање ставова, предлога и препорука) у вези са тим како би омладинске политике требало да буду уобличене и имплементиране у Европи.

Пројекти ове врсте могу трајати између 3 и 24 месеца. Морају укључити најмање 30 учесника, узраста 13–30 година, док за укључене доносиоце одлука не постоје узрасна ограничења. Пројектом морају бити обухваћене најмање две земље, од којих барем једна мора бити програмска.

Детаљније информације о Пројектима дијалога младих могу се наћи у Еразмус+ програмском водичу. Средства за ову врсту пројеката су ограничена. Пре конкурисања, проверити са Групом за младе износ расположивих средстава.

Последње модификовано: октобар 31, 2018Публикације: