КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука

У оквиру Кључне активности 3 програма Еразмус+ и подакције Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука, актери из Србије могу бити партнери на пројекту. Директно подношење пројеката је омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Подакција Структурисани дијалог: сусрети младих и доносилаца одлука промовише активно учешће младих у демократском животу и подстиче дебату између младих и твораца политика од значаја за младе.

Пројекти у оквиру ове подакције могу имати форму састанака, конференција, консултативних процеса и догађаја који промовишу активно учешће младих у демократском животу Европе, као и њихову интеракцију са доносиоцима одлука.

Сваки пројекат може обухватити једну или више активности:

  • национални састанци и транснационални/међународни семинари, који ће омогућити информисање, дебату и активно учешће младих – у дијалогу са доносиоцима одлука – о питањима која су значајна за Структурисани дијалог или Омладинску стратегију ЕУ;
  • национални састанци и транснационални семинари, као претходница званичним омладинским конференцијама које сваког семестра организује земља чланица ЕУ, председавајућа ЕУ у том тренутку;
  • догађаји који промовишу дебате и информисање о омладинским политикама, а који су повезани са активностима организованим у оквиру Европске недеље младих;
  • консултативни процеси, са циљем освешћивања потреба младих по питањима од значаја за учешће у демократском животу (онлајн консултације, испитивања јавног мњења, итд.);
  • састанци и семинари, информативни догађаји или дебате између младих и доносилаца одлука/експерата на пољу рада са младима, у вези са учешћем младих у демократском животу;
  • догађаји који симулирају функционисање демократских институција и улогâ доносилаца одлука у оквиру ових институција.

Као резултат оваквих пројеката, требало би да млади обезбеде да се њихов глас чује (кроз формулисање ставова, предлога и препорука) у вези са тим како би омладинске политике требало да буду уобличене и имплементиране у Европи.

Пројекти ове врсте могу трајати између 3 и 24 месеца. Морају укључити најмање 30 учесника, узраста 13–30 година, док за укључене доносиоце одлука не постоје узрасна ограничења. Пројектом морају бити обухваћене најмање две земље, од којих барем једна мора бити програмска.

Детаљније информације о Структурисаном дијалогу: састанцима младих и доносилаца одлука могу се наћи у програмском Водичу, на страни 189.

Последње модификовано: јануар 11, 2018Публикације: