Kolaborativna i Mala kolaborativna partnerstva

Kolaborativna partnerstva i Mala kolaborativna partnerstva imaju za cilj stvaranje ili razvoj transnacionalnih ili evropskih mreža u oblasti sporta putem realizacije inovativnih projekata u skladu sa ciljevima Erazmus+ programa u oblasti sporta. Osim umrežavanja, ovi projekti mogu obuhvatiti aktivnosti razvoja i širenja dobrih praksi u oblasti sporta, razvoja modula i alata za edukaciju i trening, aktivnosti za podizanje svesti o dodatnoj vrednosti koju sport i fizička aktivnost imaju za lični, društveni i profesionalni razvoj pojedinaca, stvaranje sinergije između oblasti sporta i zdravlja, obrazovanja, obuka i mladih, kao i konferencije, seminare, sastanke, događaje i aktivnosti u cilju podizanja svesti u vezi sa navedenim i slično.

Kolaborativna partnerstva

Minimum konzorcijuma minimum 5 organizacija iz 5 različitih programskih zemalja (maksimalno 10 organizacija iz 10 zemalja koje se mogu finansirati iz budžeta projekta)
Trajanje projekta 12, 18, 24, 30 ili 36 meseci
Početak sprovođenja projekta od 1. januara 2020. godine
Maksimalni budžet projekta 400.000 evra
Rok za podnošenje prijava projekata 4. april 2019. u podne

Mala kolaborativna partnerstva

 

Minimum konzorcijuma minimum 3 organizacije iz 3 različite programske zemlje (maksimalno 5 organizacija iz 5 zemalja koje se mogu finansirati iz budžeta projekta)
Trajanje projekta 12, 18 ili 24 meseca
Početak sprovođenja projekta od 1. januara 2020. godine
Maksimalni budžet projekta 60.000 evra
Rok za podnošenje prijava projekata 4. april 2019. u podne

 

Detaljnije informacije o aktivnostima koje mogu dobiti finansijsku podršku u okviru sportske komponente Erazmus+ programa, uslovima i načinu prijave projekata dostupne su u Erazmus+ Programskom vodiču za 2019. godinu (odeljak: Sport), kao i na stranici Izvršne agencije Evropske komisije za obrazovanje, medije i kulturu (EACEA).

Sva pitanja u vezi sa prijavom projekata mogu se dobiti upitom na mejl Izvršnoj agenciji: EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Info centru Fondacije Tempus u Beogradu  (Terazije 39, I sprat – posete nije potrebno zakazivati), telefonom 011-3342-430 (opcija 1) ili e-poštom: info@tempus.ac.rs.

Poslednje modifikovano: septembar 12, 2019