Održana konferencija ”Praćenje obrazovnih politika zasnovano na podacima”

U petak, 12. decembra 2014. godine održana je konferencija ”Praćenje obrazovnih politika zasnovano na podacima – od ideje do sprovođenja koncepta” u organizaciji Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Fondacije Tempus.

Prezentacije sa konEurydice vestferencije možete preuzeti sa sledećih linkova:

1. Uloga Eurydice mreže u praćenju obrazovnih politika, Vim Vanstenkiste, Izvršna agencija za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA)

2. Učešće Srbije u Eurydice mreži, Vedrana Gašić, Fondacija Tempus

3. Korisne informacije za unapređenje praćenja obrazovnih politika, Marija Filipović-Ožegović, Fondacija Tempus

4. Predstavljanje rezultata ankete Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja, prof. Zorana Lužanin, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja

Zapisnik s konferencije možete pogledati ovde.