Позив за конференцију ”Erasmus+ Projects: Teaching and Learning in a Digital Age” у Немачкој

Немачка национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA): ”Teaching and Learning in a Digital Age”, у Келну 28. и 29. априла 2020. године.

Циљ конференције је да окупи представнике високошколских установа (носилаца Еразмус повеље за високо образовање), који би разговарали на тему унапређења интернационализације високог образовања путем дигитализације.

Основни предуслов је да је учесник запослен на високошколској установи у Србији. Предност имају кандидати који до сада нису учествовали у TCA активностима, потом представници управа самосталних високошколских установа, те координатори и чланови пројектних тимова одобрених/завршених пројеката у оквиру кључних акција 2 и 3 (КА2 и КА3 пројекти), попут стратешких партнерстава у високом образовању, савеза знања, пројеката изградње капацитета у високом образовању, Жан Моне активности, пројеката друштвене инклузије и тако даље. Напослетку, с обзиром да је радни језик догађаја енглески, од учесника се очекује да говоре енглески језик и активно учествују у конференцији.

Број могућих учесника из Србије је  ограничен. Заинтересовани за учешће на конференцији се могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до недеље 16. фебруара 2020. године,  до 23:59 часова. Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

О статусу пријаве биће обавештени само кандидати који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, са којима ће бити обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а.

Важна напомена: Фондација Темпус може да рефундира трошкове учешћа појединаца на TCA скуповима у иностранству или на међународним TCA догађајима у Србији максимално до износа од 95% укупних трошкова учешћа појединца. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници TCA догађаја у обавези су да суфинансирају своје учешће на TCA догађајима у износу од минимум 5% (износ се односи на укупне трошкове учешћа, нпр. целокупне трошкове пута, визе и пакета за трошак боравка на скупу).

Уколико се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 4.

Е-пошта: higher-education@tempus.ac.rs